Gmina Czersk

Sołectwo Łąg:

  • położone jest na wschód od Czerska przy drodze krajowej Nr 22 Czersk - Starogard;
  • miejscowości należące do sołectwa: Łąg, Bukowa Góra, Szyszkowiec;
  • powierzchnia sołectwa wynosi  607 ha,
  • liczba ludności 1.279 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

 Statut Sołectwa Łąg 

 

Rada Sołecka Sołectwa Łąg 

 

Sołtys Sołectwa Łąg

 

Plan odnowy miejscowości Łąg 2009 na lata 2009-2017