Gmina Czersk

Sołectwo Łubna:

  • położone jest na północny - wschód od Czerska przy trasie Czersk - Odry;
  • miejscowości należące do sołectwa: Łubna, Koszary;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 377 ha;
  • liczba ludności: 333 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Łubna

 

Rada Sołecka Sołectwa Łubna

Sołtys Sołectwa Łubna