Gmina Czersk

Sołectwo Złotowo:

  • położone jest na obrzeżach miasta Czerska;
  • miejscowości należące do sołectwa: Złotowo, Łukowo, Leśnictwo Czersk;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 1248 ha;
  • liczba ludności: 922 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Złotowo 

 

Rada Sołecka Sołectwa Złotowo

 

Sołtys Sołectwa Złotowo