Gmina Czersk

Sołectwo Wieck:

  • położone jest na północny wschód od Czerska;
  • miejscowości należące do sołectwa: Wieck, Klonowice, Zawada;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 675 ha; 
  • liczba ludności: 167 (stan na marzec 2015 r.).

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Wieck

 

Rada Sołecka Sołectwa Wieck

 

Sołtys Sołectwa Wieck