Gmina Czersk

Sołectwo Rytel:

  • położone jest na zachód od Czerska przy trasie 22 Czersk - Chojnice;
  • miejscowości należące do sołectwa: Rytel, Błota, Duża Klonia, Duże Wądoły, Karolewo, Konigort, Konigortek, Leśnictwo Jeziórko, Leśnictwo Olszyny, Leśnictwo Ostrowy, Mała Klonia, Małe Wądoły, Młynki, Modrzejewo, Olszyny, Płecno, Rytel - Dworzec, Rytel - Nadleśnictwo, Uboga, Zapora.
  • powierzchnia sołectwa 8754 ha;
  • liczba ludności 2.715 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Rytel

 

Rada Sołecka Sołectwa Rytel

 

Sołtys Sołectwa Rytel

 

Plan odnowy miejscowości Rytel na lata 2008-2015