Gmina Czersk

Sołectwo Mokre:

  • położone jest na północ od Czerska przy trasie Czersk - Wiele;
  • miejscowości należące do sołectwa: Mokre, Rówki, Listewka;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 1523 ha;
  • liczba ludności: 274 (stan na marzec 2015 r.)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Mokre

 

Rada Sołecka Sołectwa Mokre

 

Sołtys Sołectwa Mokre

 

Plan Odnowy miejscowości Mokre na lata 2009-2016