Gmina Czersk

Sołectwo Malachin:

  • położone jest na północ od Czerska przy drodze Czersk - Wiele;
  • miejscowości należące do sołectwa: Malachin;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 1042 ha;
  • liczba ludności: 614 (stan na marzec 2015 r.)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Malachin

 

Rada Sołecka Sołectwa Malachin

 

Sołtys Sołectwa Malachin

 

Plan Odnowy miejscowości Malachin na lata 2009-2016