Gmina Czersk

Sołectwo Kurcze:

  • położone jest na południe od Czerska wzdłuż drogi Czersk - Tuchola i Czersk - Śliwice;
  • miejscowości należące do sołectwa: Kurcze, Bagna, Dąbki, Konewki, Ostrowite, Twarożnica, Ustronie;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 3325 ha;
  • liczba ludności:  373 (stan na marzec 2015 r.)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

 Statut Sołectwa Kurcze

 

Rada Sołecka Sołectwa Kurcze

 

Sołtys Sołectwa Kurcze

 

Plan odnowy miejscowości Kurcze na lata 2009-2017