Gmina Czersk

Sołectwo Krzyż:

  • położone jest na zachód od Czerska;
  • Miejscowości należące do sołectwa: Krzyż, Bielawy, Kłodnia, Kwieki, Nieżurawa, Sienica, Stodółki;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 4295 ha;
  • liczba ludności:  655 (stan na marzec 2015 r.)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Krzyż

 

Rada Sołecka Sołectwa Krzyż

 

Sołtys Sołectwa Krzyż

 

Plan Odnowy miejscowości Krzyż na lata 2009-2016