Gmina Czersk

Sołectwo Klaskawa:

  • położone jest na północny wschód od Czerska przy drodze Czersk - Śliwice;
  • Miejscowości należące do sołectwa: Klaskawa, Struga;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 631 ha;
  • liczba ludności: 227 (stan na marzec 2015 r.)

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Klaskawa

Rada Sołecka Sołectwa Klaskawa

Sołtys Sołectwa Klaskawa

Plan odnowy miejscowości Klaskawa