Gmina Czersk

Sołectwo Gotelp położone jest na północny wschód od Czerska przy drodze Czersk - Odry.
Powierzchnia sołectwa wynosi 1953 ha.
Liczba ludności: 773 (stan na marzec 2015 r.)

Miejscowości należące do sołectwa: Gotelp, Kamionka, Leśnoictwo Juńcza, Nowa Juńcza, Stara Juńcza, Nowe Prusy , Przyjaźnia, Pustki, Polana.


Statut Sołectwa Gotelp


Rada Sołecka Sołectwa Gotelp


Sołtys Sołectwa Gotelp