Gmina Czersk

Sołectwo Będźmierowice:

  • położone jest na południe od drogi Czersk - Starogard;
  • miejscowości należące do sołectwa: Będźmierowice;
  • powierzchnia sołectwa: 1096 ha;
  • liczba ludności: 537 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE INFORMACJE:

Statut Sołectwa Będźmierowice

Rada Sołecka Sołectwa Będźmierowice

Sołtys Sołectwa Będźmierowice

Plan odnowy miejscowości Będźmierowice na lata 2009-2019