Gmina Czersk

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
Informacji udziela inspektor Teresa Lenz -  biuro nr 21, tel. 52 395 48 47 (UM w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy Odry

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Mokre

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Złotowo

wykaz nieruchomosci przeznaczony do dzierżawy Kurcze

ARCHIWUM

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia cz. działki nr 205/3 Zapędowo

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy cz. dz. 394 Czersk

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (2).pdf

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (2).pdf

Wykaz dz. 384/217 cz. poł. w Czersku przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości nr działki 483/32

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działalność handlowo-usługowa w centrum)

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę działki nr 118/2 Kurcze

Ogłoszenie o przetargu 2321/4 Czersk

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Kurcze

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości położonych w Czersku przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność handlową i gastronomiczną

Ogłoszenie I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 44-2 położonej w Mokrem

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 44/2 obręb Mokre

Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie – I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości zabudowanej dz. nr 368/8 położona w Łęgu przy ul. Długiej 24 (budynek byłej remizy OSP)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w centrum Czerska z przeznaczeniem na działalność handlową i gastronomiczną  

Ogłoszenie -II publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działek nr: 26/2, 38 poł. w Mokrem

Ogłoszenie - I przetarg na dzierżawę nieruchomości nr 309/6 poł. w Mokrem

Ogłoszenie - I przetarg na dzierżawę nieruchomości nr 26/2, 38 poł. w Mokrem