Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych

Uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk"

Uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej z dnia 27.12.2011 r.

Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu z dnia 31.10.2012 r. do Umowy o współpracy z dnia 23.03.2011 r.

Uchwała nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czersk na rok 2012

Uchwała nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/117/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoteminowego w 2012 r.

Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:720
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2012-12-03 14:30:47
Treść wytworzył(a): Monika Brzezinska, 2012-11-22 11:31:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-12-03 14:30:16