Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2010.

Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku.

Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2011.

Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/226/04 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej.

Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 - 2024.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:763
Treść wprowadził(a): Brzezinska Monika, 2011-05-20 12:07:23
Treść wytworzył(a): Monika Brzezinska, 2011-05-20 11:13:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-05-20 12:00:02