Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu zmian Statutu Gminy Czersk  

 

Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania  

 

Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzyżu  

 

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zapędowie  

 

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Rytel  

 

Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku  

IV/23/11 – załącznik do uchwały

 

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2014, realizowanego przez ZUK sp. z o. o. w Czersku  

IV/22/11 - załącznik nr 1 do uchwały  

IV/22/11 - załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych  

Nr IV/21/11 – załącznik do uchwały  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:779
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2011-03-03 10:28:50
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 2011-03-01 14:52:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-03-01 15:02:30