Gmina Czersk

AKTUALNE:

Burmistrz Czerska otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2023

Oferty do konkursu ofert wraz z załącznikami należy składać w postaci papierowej w Biurze Interesanta Miejskiego w Czersku, w godzinach pracy, ylub za pośrednictwem poczty w terminie do 12.12.2022 r.

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres oferenta oraz KONKURS OFERT – PROFILAKTYKA 2023.

Pliki do pobrania:

Profilaktyka 2023 - ogloszenie o konkursie plik docx

Profilaktyka 2023 - ogloszenie o konkursie - plik pdf

Profilaktyka 2023 - wzor oferty - plik docx


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację w 2023 r.  zadań własnych gminy w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Termin zgłaszania kandydatów:  13.12.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych - plik docx

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych - plik pdf

Zgłoszenie kandydata


Konkurs na realizację zadań w 2023 roku

Burmistrz Czerska
ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2023 roku zadań własnych gminy w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 10) w terminie do dnia 14.12.2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:


Sport 2023 / Aktywizacja 2023 / Ochrona zwierząt 2023

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wnioskodawcy.

Wzór oferty: https://www.gov.pl/attachment/84aa0afa-6d85-44c0-8604-6ba608e4671f

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań własnych gminy - plik docx.

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań własnych gminy - plik pdf.

 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyka uzależnień i zwalczania nałogów

Zarzadzenie nr 860/22 - rozstrzygniecie konkursu na prowadzenie programow profilaktyki w 2022

Zarzadzenie nr 860/22 - wersja edytowalna - rozstrzygniecie konkursu na prowadzenie programow profilaktyki w 2022

ARCHIWUM

Konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyka uzależnień i zwalczania nałogów

Ogłoszenie-pdf

Ogłoszenie - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2022 roku, w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy w 2022 r.


Zarządzenie Nr 814/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2022 r.


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań w 2022 r.

Termin zgłaszania kandydatów: 21.12.2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 r. - pdf


Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2022 roku zadań własnych gminy w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 10) w terminie do dnia 23.12.2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:


 Sport 2022 / Aktywizacja 2022 / Ochrona zwierząt 2022

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wnioskodawcy.

Wzór oferty: https://www.gov.pl/attachment/84aa0afa-6d85-44c0-8604-6ba608e4671f

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań własnych gminy

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych gminy.pdf


 

 

Zarządzenie nr 720/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji Szczegóły pliku
Nazwa: Z720_21.pdf
Opis: Zarządzenie nr 720/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji
Utworzono: 2021-07-12 08:42:11
Data dodania: 2021-07-16 08:42:24
Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie Nr 736/21 Burmistrza Czerska z dni 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania "Nasadzenia zieleni, prowadzenie ogródków i wykonywanie murali - zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków"


Zarządzenie nr 721/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie rewitalizacji Szczegóły pliku
Nazwa: Z721_21.pdf
Opis: Zarządzenie nr 721/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie rewitalizacji
Utworzono: 2021-07-12 08:42:48
Data dodania: 2021-07-16 08:43:02
Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie Nr 742/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania „Nasadzenie zieleni, prowadzenie ogródków i wykonanie murali – zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków.


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów – plik do pobrania


Konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów

profilaktyka uzależnień - OGŁOSZENIE o konkursie.pdf


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2021 roku - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  wszechstronnego usprawnienia. Zarządzenie nr 643/21 Burmistrza Czerska z dnia 26.04.2021 – plik do pobrania

 


Nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na zadania realizacje w 2021. Termin zgłaszania kandydatów: 14.04.2021 r.

Ogłoszenie - plik do pobrania

 


 

BURMISTRZ CZERSKA ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Czersk na realizację w 2021 roku zadań własnych gminy w zakresie aktywizacji osób starszych

Ogłoszenie - plik do pobrania

 


Nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na zadania realizacje w 2021. Termin zgłaszania kandydatów: 16.12.2020 r.

Ogłoszenie - plik do pobrania

 


 

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2021 roku zadań własnych gminy w zakresie:

 1. wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych
 2. ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

termin składania ofert: od 27.11.2020 do 18.12.2020

Wzór oferty:  https://www.gov.pl/attachment/84aa0afa-6d85-44c0-8604-6ba608e4671f

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań własnnych gminy.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2021 roku

 


Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyka uzależnień i zwalczania nałogów

profilaktyka uzaleznien - OGLOSZENIE o konkursie.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów

 

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2020 roku zadań własnych gminy w zakresie:

 1. wpierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,
 3. ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Otwarty konkurs ofert o dotację na realizację w 2020 r. zadań własnych gminy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2020 roku

- Zarządzenie Nr 249/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Zarządzenie nr 249/19

 

- Zarządzenie Nr 237/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Zarządzenie nr 237/2019

 

- Zarządzenie nr 217/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 r. sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Zatrudnijczerszczan.pl" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Zarządzenie nr 217/19

 

- Zarządzenie nr 199/19 Burmistrza Czerska z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w ramach zadania publicznego

Zarządzenie nr 199/19

 

- Zarządzenie nr 172/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie:

Zarządzenie nr 172/19

 

- Zarządzenie nr 171/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w roku 2019 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie:

Zarządzenie nr 171/19

 

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: Opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Regulamin konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień
i zwalczania nałogów.

Zarządzenie nr 66/19 Burmistrza Czerska

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych); aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia.

Zarządzenie nr 62/19 Burmistrza Czerska

Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Regulamin konkursu

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych); aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia.

Regulamin konkursu

Projekt: „Zatrudnijczerszczan.pl”

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 965/18 Burmistrz Czerska z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 953/18 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2018 r.


1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia

Nabór na Partnera/Partnerów – „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim”:

a) Regulamin naboru

b) Zarządzenie nr 870/18

c) Formularz ofert - wersja edytowalna

d) Ogłoszenie o wyborze partnera projektu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018


Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych).


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie: aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia


Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – ogłoszenie o konkursie i wzór oferty


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych).


Projekt: „Zatrudnijczerszczan.pl”

Zarządzenie nr 913/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14.05.2018 r.

Zarządzenie nr 908/18 Burmistrza Czerska z dnia 7 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 892/18 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 893/18 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 729/17 Burmistrza Czerska z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 31 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 715/17 Burmistrza Czerska z dnia 6 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 678/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 676/17 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 645/17 Burmistrza Czerska z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 611/17 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 610/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2017 r.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2017 roku zadań własnych gminy w zakresie:
1) prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów (ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu),
2) aktywizacji osób starszych,
3) szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych).


1. Ponowny nabór na Partnera/Partnerów (poddziałanie 6.2.2) – projekt Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk:

 1. 6.2.2 REGULAMIN ponownego otwartego nabór na partnera - Rozwój Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk
 2. zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 6.2.2

BRAK OFERT

2. Nabór na Partnera/Partnerów (poddziałanie 8.1.2) – projekt

 1.  8.1.2 REGULAMIN otwartego naboru na partnera - Zagospodarowanie ternu wokół budynków mieszkalnych SM i WM
 2. zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 8.1.2
 3. Protokół z wyboru 8.1.2

Nabór na Partnera/Partnerów (poddziałanie 6.2.2) – projekt Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk:

1. Protokół z wyboru partnera, partnerów 6.2.2:

2. Otwarty nabór na partnera/partnerów - Rozwój Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk

3, Karta wyboru partnera


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2017 roku zadań własnych gminy w zakresie:
1) prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów (ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu),
2) aktywizacji osób starszych,
3) szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych).


Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych)


Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów - alkoholizm


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych)


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów - alkoholizm


Rozstrzygnięcie konkurs ofert o dotacje na realizację w 2015 roku zadań własnych gminy w zakresie:

1) organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,

2) prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych lub wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

1) organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
2) prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych lub wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.


Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie

 

1)     prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów,

 

2)    aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia. 


Konkurs o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie:

 

1)     prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów,

 

2)    aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia. 


Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk

Konkurs o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych

 

Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk
w 2014 roku w zakresie:

 

1) organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży;  

2) aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia 

 

Zarządzenie Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk

 

Konkurs o dotacje na organizację form wypoczynku letniego i na aktywizacje osób starszych  


Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2014 roku w zakresie:

 

 1. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),
 2. organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.

 

Zarządzenie nr 625/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2014 r.   

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy w zakresie:

 

 1. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),
 2. organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.

Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz aktywizacji osób starszych - Zarządzenie nr 500/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2013 r.   

Konkurs o dotacje na 1) organizację form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, 2) aktywizację osób starszych 

 Zarządzenie nr 441/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk 

I. Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2013 roku zadań własnych gminy w zakresie:

 1.  szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),
 2.  organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży,
 3.  prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.

PLIK DO POBRANIA: REGULAMIN KONKURSU 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ORGANIZACJI FORM WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W 2012 R. 

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2012 roku zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  

ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy  

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2012 roku zadań własnych gminy Czersk 

Ogloszenie o konkursie na organizacje wypoczynku letniego dzieci i mlodziezy

WZÓR WNIOSKU 

 

Ogłoszenie wyników konkursu o dotację:

1. szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),
2. organizacja form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży,
3. prowadzenie programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów,
4. aktywizacja osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia.

___________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o dotacje na realizację w 2011 roku zadań własnych gminy
w zakresie:

 1. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),
 2. organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów,
 4. aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia