Gmina Czersk

AKTUALNE:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2024 roku, w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

4)     reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem.

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań w 2024 r. - plik pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań w 2024 r..pdf
Opis: Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań w 2024 r.
Utworzono: 2023-12-22 12:57:54
Data dodania: 2023-12-22 12:58:57
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań w 2024 r. - plik docx Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań w 2024 r..docx
Opis: Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań w 2024 r.
Utworzono: 2023-12-22 12:58:56
Data dodania: 2023-12-22 13:00:06
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 3.80 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

ARCHIWUM


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań własnych gminy w zakresie:
1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,
2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,
3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

4)     reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem.

Termin zgłaszania kandydatów:  01.12.2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Zgłoszenie kandydata


Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2024 roku zadań własnych gminy w zakresie:
1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,
2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,
3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
4)     reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 10) w terminie do dnia 08.12.2023 r.

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Sport 2024 / Aktywizacja 2024 / Ochrona zwierząt 2024/ Reintegracja 2024
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wnioskodawcy.

Ogłoszenie o konkursie ofert o dotacje na realizację w 2024 roku zadań własnych gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań własnych gminy.docx
Opis: plik word do pobrania - Ogłoszenie o konkursie ofert o dotacje na realizację w 2024 roku zadań własnych gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-17 12:58:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Papierowska Barbara
Rozmiar pliku: 2.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wzór oferty - link do wzoru oferty - plik word do pobrania: https://www.gov.pl/attachment/84aa0afa-6d85-44c0-8604-6ba608e4671f


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2023 roku, w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań Gminy Czersk w 2023 r. - plik docx do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań Gminy Czersk w 2023 r..docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-09 13:10:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań Gminy Czersk w 2023 r. - plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań Gminy Czersk w 2023 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-09 13:11:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 1.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Czerska otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2023

Oferty do konkursu ofert wraz z załącznikami należy składać w postaci papierowej w Biurze Interesanta Miejskiego w Czersku, w godzinach pracy, ylub za pośrednictwem poczty w terminie do 12.12.2022 r.

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres oferenta oraz KONKURS OFERT – PROFILAKTYKA 2023.

Pliki do pobrania:

Profilaktyka 2023 - ogloszenie o konkursie plik docx Szczegóły pliku
Nazwa: Profilaktyka 2023 - ogloszenie o konkursie - plik docx.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 14:23:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Profilaktyka 2023 - ogloszenie o konkursie - plik pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Profilaktyka 2023 - ogloszenie o konkursie - plik pdf.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 14:24:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 7.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Profilaktyka 2023 - wzor oferty - plik docx Szczegóły pliku
Nazwa: profilaktyka 2023 - wzor oferty.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 14:25:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację w 2023 r.  zadań własnych gminy w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Termin zgłaszania kandydatów:  13.12.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych - plik docx Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-29 11:20:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych - plik pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-29 11:21:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zgłoszenie kandydata Szczegóły pliku
Nazwa: Zgłoszenie kandydata.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-29 11:21:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Konkurs na realizację zadań w 2023 roku

Burmistrz Czerska
ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2023 roku zadań własnych gminy w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 10) w terminie do dnia 14.12.2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:


Sport 2023 / Aktywizacja 2023 / Ochrona zwierząt 2023

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wnioskodawcy.

Wzór oferty: https://www.gov.pl/attachment/84aa0afa-6d85-44c0-8604-6ba608e4671f

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań własnych gminy - plik docx. Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań własnych gminy.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-29 11:14:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań własnych gminy - plik pdf. Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań własnych gminy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-29 11:15:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyka uzależnień i zwalczania nałogów

Zarzadzenie nr 860/22 - rozstrzygniecie konkursu na prowadzenie programow profilaktyki w 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie nr 860-22 - rozstrzygniecie konkursu na prowadzenie programow profilaktyki w 2022.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-03 10:46:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarzadzenie nr 860/22 - wersja edytowalna - rozstrzygniecie konkursu na prowadzenie programow profilaktyki w 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie nr 860-22 wersja edytowalna - rozstrzygniecie konkursu na prowadzenie programow profilaktyki w 2022.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-03 10:48:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

_____________________________________________________________________

Konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyka uzależnień i zwalczania nałogów

Ogłoszenie-pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 830.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 12:36:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 8.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie - wersja edytowalna Szczegóły pliku
Nazwa: profilaktyka uzaleznien 2022 - ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-20 12:38:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 3.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2022 roku, w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy w 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 818 - Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy w 2022 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-07 13:50:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 1.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Zarządzenie Nr 814/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2022 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-29 10:38:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań w 2022 r.

Termin zgłaszania kandydatów: 21.12.2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 r..docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-07 15:13:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 r. - pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-07 15:14:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2022 roku zadań własnych gminy w zakresie:

1)     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych

2)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,

3)     ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 10) w terminie do dnia 23.12.2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:


 Sport 2022 / Aktywizacja 2022 / Ochrona zwierząt 2022

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wnioskodawcy.

Wzór oferty: https://www.gov.pl/attachment/84aa0afa-6d85-44c0-8604-6ba608e4671f

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań własnych gminy Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań własnych gminy.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-02 14:07:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych gminy.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych gminy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-02 14:09:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

 

Zarządzenie nr 720/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji Szczegóły pliku
Nazwa: Z720_21.pdf
Opis: Zarządzenie nr 720/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji
Utworzono: 2021-07-12 08:42:11
Data dodania: 2021-07-16 08:42:24
Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie Nr 736/21 Burmistrza Czerska z dni 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania "Nasadzenia zieleni, prowadzenie ogródków i wykonywanie murali - zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków"


Zarządzenie nr 721/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie rewitalizacji Szczegóły pliku
Nazwa: Z721_21.pdf
Opis: Zarządzenie nr 721/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie rewitalizacji
Utworzono: 2021-07-12 08:42:48
Data dodania: 2021-07-16 08:43:02
Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie Nr 742/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania „Nasadzenie zieleni, prowadzenie ogródków i wykonanie murali – zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków. Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_742.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 742/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania „Nasadzenie zieleni, prowadzenie ogródków i wykonanie murali – zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków.
Utworzono: 2021-08-23 09:44:44
Data dodania: 2021-08-30 09:45:09
Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 1.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów – plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: 690.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-25 12:12:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów

profilaktyka uzależnień - OGŁOSZENIE o konkursie.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 20210518125139.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-18 15:37:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2021 roku - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  wszechstronnego usprawnienia. Zarządzenie nr 643/21 Burmistrza Czerska z dnia 26.04.2021 – plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: 643-21.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-27 12:38:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na zadania realizacje w 2021. Termin zgłaszania kandydatów: 14.04.2021 r.

Ogłoszenie - plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Nabor na czlonkow komisji konkursowej - Aktywizacja osob starszych.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-31 14:39:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

BURMISTRZ CZERSKA ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Czersk na realizację w 2021 roku zadań własnych gminy w zakresie aktywizacji osób starszych

Ogłoszenie - plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: 20210330074852.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-30 10:25:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na zadania realizacje w 2021. Termin zgłaszania kandydatów: 16.12.2020 r.

Ogłoszenie - plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-03 12:43:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2021 roku zadań własnych gminy w zakresie:

 1. wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych
 2. ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

termin składania ofert: od 27.11.2020 do 18.12.2020

Wzór oferty:  https://www.gov.pl/attachment/84aa0afa-6d85-44c0-8604-6ba608e4671f

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań własnnych gminy. Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie Burmistrza Czerska o konkursie ofert na realizację w 2021r. zadań własnych gminy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-27 10:50:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2021 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2021 roku.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2021 roku
Utworzono: 2020-12-30 09:24:17
Data dodania: 2021-01-08 09:25:14
Autor pliku: Joanna Pliszka
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyka uzależnień i zwalczania nałogów

profilaktyka uzaleznien - OGLOSZENIE o konkursie.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: profilaktyka uzaleznien - OGLOSZENIE o konkursie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-02 13:14:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobierowska Paulina
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów Szczegóły pliku
Nazwa: 316.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-27 07:49:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobierowska Paulina
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2020 roku zadań własnych gminy w zakresie:

 1. wpierania  i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym aktywizacji osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych  i wszechstronnego usprawnienia,
 3. ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Otwarty konkurs ofert o dotację na realizację w 2020 r. zadań własnych gminy Szczegóły pliku
Nazwa: OGŁOSZENIE - konkurs otwarty.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-11-27 12:38:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobierowska Paulina
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk w 2020 roku Szczegóły pliku
Nazwa: 317.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-27 07:50:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobierowska Paulina
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Zarządzenie Nr 249/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Zarządzenie nr 249/19 Szczegóły pliku
Nazwa: 249.19_podpisane.pdf
Opis: Zarządzenie nr 249/19
Utworzono: 2019-08-26 09:39:59
Data dodania: 2019-08-28 09:40:22
Autor pliku: Ilona Sołtyk-Grabowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

- Zarządzenie Nr 237/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Zarządzenie nr 237/2019 Szczegóły pliku
Nazwa: ZARZADZENIE 237.2019.pdf
Opis: Zarządzenie 237/2019
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-30 15:29:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Czarnecka Anna
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

- Zarządzenie nr 217/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 r. sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Zatrudnijczerszczan.pl" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Zarządzenie nr 217/19 Szczegóły pliku
Nazwa: 217.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-09 12:13:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Czarnecka Anna
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

- Zarządzenie nr 199/19 Burmistrza Czerska z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w ramach zadania publicznego

Zarządzenie nr 199/19 Szczegóły pliku
Nazwa: 199.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-09 12:13:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Czarnecka Anna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

- Zarządzenie nr 172/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie:

Zarządzenie nr 172/19 Szczegóły pliku
Nazwa: 172.19 (002).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-22 09:55:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Czarnecka Anna
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

- Zarządzenie nr 171/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w roku 2019 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie:

Zarządzenie nr 171/19 Szczegóły pliku
Nazwa: 171.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-22 09:55:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Czarnecka Anna
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: Opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Regulamin konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin konkursu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-02-05 15:58:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 1.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu prowadzenia programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień
i zwalczania nałogów.

Zarządzenie nr 66/19 Burmistrza Czerska Szczegóły pliku
Nazwa: 66.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-31 12:42:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych); aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia.

Zarządzenie nr 62/19 Burmistrza Czerska Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygniecie konkursu o dotacje w 2019r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-31 08:47:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Regulamin konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: 52.19.pdf
Opis: Regulamin konkursu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-01-15 12:25:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Brzezinska Monika
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2019 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych); aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia.

Regulamin konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: Sport 2019- aktywizacja 2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-12-21 11:35:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt: „Zatrudnijczerszczan.pl”

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: protokol_ze_spotkania_komisji-szkolenia_zawodowe_2018.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
Utworzono: 2018-08-03 12:09:36
Data dodania: 2018-08-16 08:10:20
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 965/18 Burmistrz Czerska z dnia 3 sierpnia 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_Burmistrz_Czerska_965.18.pdf
Opis: Zarządzenie nr 965/18 Burmistrz Czerska z dnia 3 sierpnia 2018 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-07 09:12:39
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 953/18 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadanie_953_18_10_lipca_2018.pdf
Opis: Zarządzenie nr 953/18 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2018 r.
Utworzono: 2018-07-10 13:47:30
Data dodania: 2018-07-12 13:47:42
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia Szczegóły pliku
Nazwa: dotacje aktywizacja 2018 rozstrzygniecie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-21 08:33:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Nabór na Partnera/Partnerów – „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim”:

a) Regulamin naboru Szczegóły pliku
Nazwa: REGULAMIN_NABORU_PARTNERA_PARTNEROW.pdf
Opis: Regulamin naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-01 10:34:31
Autor pliku: Blanka Janke-Puchowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

b) Zarządzenie nr 870/18 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie870.18.pdf
Opis: Zarządzenie Burmistrza Czerska nr 870/18
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-01 10:36:45
Autor pliku: Blanka Janke-Puchowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

c) - wersja edytowalna Formularz ofert Szczegóły pliku
Nazwa: FORMULARZ OFERTY 1.docx
Opis: Formularz ofert
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-01 10:37:29
Autor pliku: Blanka Janke-Puchowska
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

d) Ogłoszenie o wyborze partnera projektu Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o wyborze partnera.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-27 09:13:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Paurowska Julia
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: prolilaktyka 2018 rozstrzygniecie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-30 10:39:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych). Szczegóły pliku
Nazwa: 20180130100653.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-30 10:47:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie: aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia Szczegóły pliku
Nazwa: Aktywizacja_2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-12 09:21:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – ogłoszenie o konkursie i wzór oferty Szczegóły pliku
Nazwa: Profilaktyka 2018 - konkurs.pdf
Opis: Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – ogłoszenie o konkursie i wzór oferty
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-04 12:16:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Brzezinska Monika
Rozmiar pliku: 1.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy w zakresie: szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych). Szczegóły pliku
Nazwa: SPORT 2018 - konkurs dotacje.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-18 13:43:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Projekt: „Zatrudnijczerszczan.pl”

Zarządzenie nr 913/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 913.18.pdf
Opis: Zarządzenie nr 913/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2018 r.
Utworzono: 2018-05-14 07:55:02
Data dodania: 2018-05-22 07:55:32
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14.05.2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokol_z_posiedzenia_komisji_15_05_2018.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Komsji Konkursowej z dnia 14.05.2018 r.
Utworzono: 2018-05-14 13:16:24
Data dodania: 2018-05-16 13:17:52
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 908/18 Burmistrza Czerska z dnia 7 maja 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 908.18.pdf
Opis: Zarządzenie Burmistrza Czerska nr 908/18 z dnia 7 maja 2018 r.
Utworzono: 2018-05-07 07:14:15
Data dodania: 2018-05-15 07:14:59
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 892/18 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 892.18.pdf
Opis: Zarządzenie nr 892/18 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-09 12:49:09
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 893/18 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 893.18.pdf
Opis: Zarządzenie nr 893/18 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2018 r.
Utworzono: 2018-04-04 12:49:56
Data dodania: 2018-04-09 12:50:11
Autor pliku: Anna Welter
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 729/17 Burmistrza Czerska z dnia 7 sierpnia 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 729_17.pdf
Opis: Zarządzenie nr 729/17 Burmistrza Czerska z dnia 7 sierpnia 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:04:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 31 lipca 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokol_z_posiedzenia_komisji.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 31 lipca 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:05:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 715/17 Burmistrza Czerska z dnia 6 lipca 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie_Burmistrza_Czerska_715_17.pdf
Opis: Zarządzenie nr 715/17 Burmistrza Czerska z dnia 6 lipca 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:05:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 678/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 678_17.pdf
Opis: Zarządzenie nr 678/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:05:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 27 kwietnia 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokol.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:06:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 676/17 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 676_17.pdf
Opis: Zarządzenie nr 676/17 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:06:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 645/17 Burmistrza Czerska z dnia 3 kwietnia 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 645_17.pdf
Opis: Zarządzenie nr 645/17 Burmistrza Czerska z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:07:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 611/17 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 611_17.pdf
Opis: Zarządzenie nr 611/17 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:07:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 610/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 610_17.pdf
Opis: Zarządzenie nr 610/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-08 12:08:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2017 roku zadań własnych gminy w zakresie: 1) prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów (ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu), 2) aktywizacji osób starszych, 3) szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych). Szczegóły pliku
Nazwa: 571 17.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-19 12:22:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kuchenbecker Monika
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


1. Ponowny nabór na Partnera/Partnerów (poddziałanie 6.2.2) – projekt Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk:

 1. 6.2.2 REGULAMIN ponownego otwartego nabór na partnera - Rozwój Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk Szczegóły pliku
  Nazwa: 6.2.2 REGULAMIN ponownego otwartego nabór na partnera - Rozwój Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk.pdf
  Opis: 6.2.2 REGULAMIN ponownego otwartego nabór na partnera - Rozwój Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 13:42:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.72 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 6.2.2 Szczegóły pliku
  Nazwa: zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 6.2.2.pdf
  Opis: zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 6.2.2
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 13:43:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

BRAK OFERT

2. Nabór na Partnera/Partnerów (poddziałanie 8.1.2) – projekt

 1.  8.1.2 REGULAMIN otwartego naboru na partnera - Zagospodarowanie ternu wokół budynków mieszkalnych SM i WM Szczegóły pliku
  Nazwa: 8.1.2 REGULAMIN otwartego naboru na partnera - Zagospodarowanie ternu wokół budynków mieszkalnych SM i WM.pdf
  Opis: 8.1.2 REGULAMIN otwartego naboru na partnera - Zagospodarowanie ternu wokół budynków mieszkalnych SM i WM
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 13:47:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 8.1.2 Szczegóły pliku
  Nazwa: zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 8.1.2.pdf
  Opis: zał. 2 do Regulaminu - Karta wyboru 8.1.2
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-03-23 13:48:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Protokół z wyboru 8.1.2 Szczegóły pliku
  Nazwa: Protokół z wyboru 8.1.2.pdf
  Opis: Protokół z wyboru 8.1.2
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-05-24 12:32:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
  Rozmiar pliku: 2.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Nabór na Partnera/Partnerów (poddziałanie 6.2.2) – projekt Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk:

1. Protokół z wyboru partnera, partnerów 6.2.2: Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z wyboru partnera, partnerów 6.2.2.pdf
Opis: 1. Protokół z wyboru partnera, partnerów 6.2.2:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-03-23 13:38:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Otwarty nabór na partnera/partnerów - Rozwój Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: nabór na partnera 6.2.2.pdf
Opis: Otwarty nabór na partnera/partnerów - Rozwój Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-02-17 11:54:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3, Karta wyboru partnera Szczegóły pliku
Nazwa: karta wyboru partnera.pdf
Opis: Karta wyboru partnera
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-02-21 13:50:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Fierek-Witkowska Anna
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2017 roku zadań własnych gminy w zakresie: 1) prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów (ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu), 2) aktywizacji osób starszych, 3) szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych). Szczegóły pliku
Nazwa: 20161129160109.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-11-29 16:50:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych) Szczegóły pliku
Nazwa: 344.16-sport.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-03 14:03:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów - alkoholizm Szczegóły pliku
Nazwa: 341-16-profilaktyka.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-03 14:03:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych) Szczegóły pliku
Nazwa: SPORT 2016 - ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-01-14 11:55:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia Szczegóły pliku
Nazwa: AKTYWIZACJA 2016 - ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-01-14 11:55:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2016 roku zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów - alkoholizm Szczegóły pliku
Nazwa: PROFILAKTYKA_2016_ogloszenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-01-08 15:51:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie konkurs ofert o dotacje na realizację w 2015 roku zadań własnych gminy w zakresie: Szczegóły pliku
Nazwa: 156.15.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-06-12 16:34:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1) organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, Szczegóły pliku
Nazwa: 156.15.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-06-12 16:34:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2) prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych lub wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Szczegóły pliku
Nazwa: 156.15.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-06-12 16:34:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1) organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, 2) prowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zwalczania nałogów w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych lub wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Szczegóły pliku
Nazwa: konkurs-dotacje-wyp-letni-profilakt-2015.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-05-07 14:08:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie Szczegóły pliku
Nazwa: a_zarz_dotacje_prof_aktyw_2015.pdf
Opis: a_zarz_dotacje_prof_aktyw_2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-04-28 11:17:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

1)     prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów, Szczegóły pliku
Nazwa: a_zarz_dotacje_prof_aktyw_2015.pdf
Opis: a_zarz_dotacje_prof_aktyw_2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-04-28 11:17:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

2)    aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia.  Szczegóły pliku
Nazwa: a_zarz_dotacje_prof_aktyw_2015.pdf
Opis: a_zarz_dotacje_prof_aktyw_2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-04-28 11:17:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Konkurs o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie: Szczegóły pliku
Nazwa: Ogloszenie_profilaktyka_aktywiz_2015.pdf
Opis: Ogloszenie_profilaktyka_aktywiz_2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-16 14:14:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

1)     prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów, Szczegóły pliku
Nazwa: Ogloszenie_profilaktyka_aktywiz_2015.pdf
Opis: Ogloszenie_profilaktyka_aktywiz_2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-16 14:14:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

2)    aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia.  Szczegóły pliku
Nazwa: Ogloszenie_profilaktyka_aktywiz_2015.pdf
Opis: Ogloszenie_profilaktyka_aktywiz_2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-16 14:14:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),

Zarządzenie Burmistrza Czerska w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: D_S_2015.pdf
Opis: ds2015
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-02-27 09:42:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Konkurs o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2015 roku w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych Szczegóły pliku
Nazwa: Konkurs_o_dotacje_na_szkolenie_sportowe_2015.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-01-15 14:11:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2014 roku w zakresie: Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie_wyp_letni_aktywizacja_2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 12:49:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

1) organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży;   Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie_wyp_letni_aktywizacja_2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 12:49:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2) aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia  Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie_wyp_letni_aktywizacja_2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 12:49:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zarządzenie Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie_wyp_letni_aktywizacja_2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 12:49:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

  Konkurs o dotacje na organizację form wypoczynku letniego i na aktywizacje osób starszych  Szczegóły pliku
Nazwa: konkurs_wyp_letni_aktyw_os_star_2014.pdf
Opis: konkurs wypoczynek letni seniorzy 2014
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-03-21 10:48:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 1.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w 2014 roku w zakresie: Szczegóły pliku
Nazwa: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil.pdf
Opis: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-13 10:18:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 1. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych), Szczegóły pliku
  Nazwa: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil.pdf
  Opis: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-01-13 10:18:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, Szczegóły pliku
  Nazwa: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil.pdf
  Opis: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-01-13 10:18:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów. Szczegóły pliku
  Nazwa: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil.pdf
  Opis: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-01-13 10:18:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

   Zarządzenie nr 625/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2014 r. Szczegóły pliku
Nazwa: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil.pdf
Opis: dotacje_2014_sport_wyp_zim_profil
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-13 10:18:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy w zakresie: Szczegóły pliku
Nazwa: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
Opis: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-12-12 11:59:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 1.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 1. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych), Szczegóły pliku
  Nazwa: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
  Opis: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2013-12-12 11:59:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 1.94 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, Szczegóły pliku
  Nazwa: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
  Opis: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2013-12-12 11:59:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 1.94 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów. Szczegóły pliku
  Nazwa: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
  Opis: konkurs_2014_sport_prof_wyp_zim.pdf
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2013-12-12 11:59:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 1.94 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

   Rozstrzygnięcie konkursu o dotacje na realizację zadań własnych gminy Czersk w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz aktywizacji osób starszych - Zarządzenie nr 500/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2013 r. Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie_wypoczynek_letni_aktywizacja_20130001.pdf
Opis: zarzadzenie_wypoczynek_letni_aktywizacja_20130001.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-15 14:25:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Konkurs o dotacje na 1) organizację form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, 2) aktywizację osób starszych Szczegóły pliku
Nazwa: konkurs_wypoczynek_letni_aktywizacja_20130001.pdf
Opis: konkurs_lato_2013
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-04-08 12:27:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 2.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   Zarządzenie nr 441/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: zarzadzenie_nr441-13_rozstrzygniecie_dotacje0001.pdf
Opis: zarzadzenie_nr441-13_rozstrzygniecie_dotacje0001.p
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-22 14:06:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 1.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

I. Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2013 roku zadań własnych gminy w zakresie:

 1.  szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych),
 2.  organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży,
 3.  prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.

PLIK DO POBRANIA: REGULAMIN KONKURSU  Szczegóły pliku
Nazwa: regulamin_konkurs_2013.pdf
Opis: regulamin_konkurs_2013.pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-12-06 14:33:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ORGANIZACJI FORM WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W 2012 R.  Szczegóły pliku
Nazwa: 340.dotacje_wyp_letni_2012x.pdf
Opis: 340.dotacje_wyp_letni_2012
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-07-05 12:33:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Brzezinska Monika
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2012 roku zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie-wakacje.pdf
Opis: Ogłoszenie - dotacja wakacje
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-06-01 12:49:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 2.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy Szczegóły pliku
Nazwa: 120120112616_0001.pdf
Opis: konkurs_dotacje_wynik
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-01-20 13:53:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2012 roku zadań własnych gminy Czersk  Szczegóły pliku
Nazwa: konkurs-dotacje-20120001.pdf
Opis: konkurs-dotacje-20120001
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-12-19 13:51:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 2.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogloszenie o konkursie na organizacje wypoczynku letniego dzieci i mlodziezy Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie_konkurs_dotacje_wypoczynek_letni0001.pdf
Opis: ogloszenie_konkurs_dotacje_wypoczynek_letni0001
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-05-18 14:00:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 1.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  WZÓR WNIOSKU Szczegóły pliku
Nazwa: wzor_wniosku.doc
Opis: wzor_wniosku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-05-18 14:00:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Ogłoszenie wyników konkursu o dotację: Szczegóły pliku
Nazwa: Ogloszenie.o.rozstrzygnieciu.konkursu.o.dotacje.sport.wypoczynekzimowy.profilaktyka.aktywizacja.osob.starszych..pdf
Opis: Ogloszenie.o.rozstrzygnieciu.konkursu.o.dotacje.sp
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-01-11 16:09:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1. szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych), 2. organizacja form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, 3. prowadzenie programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów, 4. aktywizacja osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia. Szczegóły pliku
Nazwa: Ogloszenie.o.rozstrzygnieciu.konkursu.o.dotacje.sport.wypoczynekzimowy.profilaktyka.aktywizacja.osob.starszych..pdf
Opis: Ogloszenie.o.rozstrzygnieciu.konkursu.o.dotacje.sp
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-01-11 16:09:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

___________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o dotacje na realizację w 2011 roku zadań własnych gminy w zakresie: Szczegóły pliku
Nazwa: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001.pdf
Opis: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-03-01 09:49:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
Rozmiar pliku: 2.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 1. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych), Szczegóły pliku
  Nazwa: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001.pdf
  Opis: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-03-01 09:49:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 2.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, Szczegóły pliku
  Nazwa: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001.pdf
  Opis: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-03-01 09:49:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 2.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów, Szczegóły pliku
  Nazwa: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001.pdf
  Opis: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-03-01 09:49:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 2.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia Szczegóły pliku
  Nazwa: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001.pdf
  Opis: OGlOSZENIE_DOTACJE_14_12_20100001
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-03-01 09:49:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Apostołowicz Magdalena
  Rozmiar pliku: 2.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf