Gmina Czersk

ZASADY UŻYWANIA HERBU I FLAGI GMINY CZERSK

Herb jako oficjalny symbol gminy, dający właściwą, pozytywną identyfikację i wpływający na uczucia mieszkańców oraz gości, powinien podlegać szczególnej ochronie. Jego stosowanie i wykorzystywanie jest w większości miast i gmin uregulowane w ten sposób, by nie mógł być on użyty do celów komercyjnych lub do podejmowania prób podszywania się pod organy i jednostki gminy.

Dlatego, aby zapewnić należyte warunki eksponowania herbu, jego właściwą formę, proporcje i kolorystykę oraz by kontrolować jego należyte wykorzystywanie w celach rzeczywistej promocji gminy, herb Gminy Czersk jest prawnie chroniony.

Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada Miejskiej w odrębnej uchwale.

Herb Gminy Czersk

Flaga Gminy Czersk

Obowiązujące uchwały:

Uchwała nr XI/94/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania

Uchwała nr XXV/221/08  Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 2008 r.w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/99 w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania

Uchwała Nr XII/134/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania