Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


ZASADY

PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DZIECI


DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1
IM. KUBUSIA PUCHATKA
W CZERSKU
1. Podstawą zgłoszenia dziecka przedszkola jest „KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA”.
2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
3. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:
a) z przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
b) z przedstawicieli rodziców i organizacji lokalnych,
c) z przedstawicieli placówek przedszkola usytuowanego najbliżej.
4. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
5. Do przedszkola publicznego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci sześcioletnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 14, poz.132).
6. Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ustala komisja kwalifikacyjna.


Na podstawie Statutu Przedszkola & 14, p. 1- 6.


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1
IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU


Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................
................................................................................telefon..........................................
Data urodzenia dziecka................................................................................................
Data przyjęcia do przedszkola......................................................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od................................do.............................
Liczba spożywanych posiłków przez dziecko.............................................................Dane dotyczące rodziców / opiekunów :

MAMA TATA
Imię ..................................................... ....................................................
Nazwisko............................................. ...................................................
Data urodzenia.................................... ...................................................
Wykształcenie...................................... ...................................................
Zawód.................................................. ...................................................
Miejsce pracy....................................... ....................................................
............................................................. ...................................................
Rodzina: pełna, niepełna .

Warunki socjalno - bytowe :
Sytuacja mieszkaniowa : dobra, przeciętna, zła .
Sytuacja materialna : dobra , przeciętna , zła .


OŚWIADCZENIE RODZICÓW :
1. Zobowiązuję się zapoznać ze statutem przedszkola .
2. Wyrażam zgodę na podanie powyższych danych osobowych w celu umożliwienia szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach szczególnych ( np. choroba dziecka ).

................................................ .........................................................
( data ) ( podpis rodzica , opiekuna )

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:8568
Treść wprowadził(a): Linda Maria, 2003-06-27 08:14:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-06-26 11:04:29