Gmina Czersk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
89-650 Czersk, ul. Dworcowa 8
tel. (052) 398 91 17

http://sp1.czersk.pl

http://bip.sp1.czersk.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
Bożena Spica

Funkcję dyrektora pełni do 1 września 2007 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------