Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zamówienia publiczne (PZP)
Informacji udziela inspektor Wioletta Glaner (tel. 52 395 48 57) lub inspektor Anna Czarnecka (tel. 52 395 48 53) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 52.
 

UWAGA. Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 130.000 złotych wszczęte od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk (poniżej link)

PLATFORMA ZAKUPOWA


 

Plan postępowań GMINY CZERSK o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
Zarządzenie nr 1324/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 1324/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
Opis: Zarządzenie nr 1324/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
Utworzono: 2024-01-17 13:10:16
Data dodania: 2024-01-23 13:07:29
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

 

 


 

 
Lista postępowań o wartości od 130.000 złotych opublikowanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
 
WZ.271.1.2024
Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku
 

WZ.271.2.2024

Mechaniczne profilowanie i równanie gminnych dróg gruntowych w 2024 roku

 


WZ.271.3.2024

Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.4.2024

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - etap 1

 


WZ.271.5.2024

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku

 


WZ.271.6.2024

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu

 


WZ.271.7.2024

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I

 


WZ.271.8.2024

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych

 


WZ.271.9.2024

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt Yomb - etap 1 w tym: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - Rejon nr 3

 


WZ.271.10.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu

 


WZ.271.11.2024

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.12.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu

 


WZ.271.13.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I

 


WZ.271.14.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.15.2024

Modernizacja dróg gminnych

 


WZ.271.16.2024

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Kultury w Łęgu w ramach zadania pn.: Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu

 


WZ.271.17.2024

Przebudowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I

 


WZ.271.18.2024

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.19.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w Gminie Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.20.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Kultury w Łęgu w ramach zadania pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu

 


WZ.271.21.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I

 


WZ.271.22.2024   

Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w gminie Czersk z podziałem na części