Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zamówienia publiczne (PZP)
Informacji udziela inspektor Wioletta Rostankowska (tel. 52 395 48 57) lub inspektor Anna Czarnecka (tel. 52 395 48 53) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 52.
 

UWAGA. Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 130.000 złotych wszczęte od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk (poniżej link)

PLATFORMA ZAKUPOWA


 

Plan postępowań GMINY CZERSK o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
 
Zarządzenie Nr 835/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Zarządzenie Nr 861/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Zarządzenie Nr 897/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Zarządzenie Nr 900/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Zarządzenie Nr 937/22 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Zarządzenie Nr 973/22 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Zarządzenie Nr 984/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Zarządzenie Nr 1003/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

 

2021 rok

 

Lista postępowań o wartości od 130.000 złotych opublikowanych na https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

WZ.271.94.2021

Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku


2022 rok

 

WZ.271.1.2022

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2022 roku

 


WZ.271.2.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

 


 

WZ.271.3.2022

Usługi związane z zimowym utrzymaniem chodników gminnych w mieście Czersk w I półroczu 2022 roku

 


WZ.271.4.2022

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy

 


WZ.271.5.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy

 


WZ.271.6.2022

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.7.2022

 Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

 


WZ.271.8.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

 


WZ.271.9.2022

Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku

 


WZ.271.10.2022

Pełnienie funkcji ispektora nadzoru nad realziacją zadania pn.: Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku

 


WZ.271.11.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku

 


WZ.271.12.2022

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Czersk, w okresie 01.04.2022 r. – 30.09.2022 r. - zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych


WZ.271.13.2022

Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku

 


WZ.271.14.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: "Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy"

 


WZ.271.15.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku

 


WZ.271.16.2022

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.- kan. w Czersku

 


WZ.271.17.2022

Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku

 


WZ.271.18.2022

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap I - stan surowy otwarty

 


WZ.271.19.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap I - stan surowy otwarty

 


WZ.271.20.2022

Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych z podziałem na części

 


WZ.271.21.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Zdrowia w Łęgu

 


WZ.271.22.2022

Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej

 


WZ.271.23.2022

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku żłobka w Czersku

 


WZ.271.24.2022

Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

 


WZ.271.25.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

 


WZ.271.26.2022

Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

 


WZ.271.27.2022

Modernizacja elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

 


WZ.271.28.2022

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap I - stan surowy otwarty

 


WZ.271.29.2022

Modernizacja dróg gminnych

 


WZ.271.30.2022

Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych

 


WZ.271.31.2022

Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

 


WZ.271.32.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap I - stan surowy otwarty.

 


WZ.271.33.2022

Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych prz ul. Długiej w Czersku

 


WZ.271.34.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej"

 


WZ.271.35.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

 


WZ.271.36.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Modernizacja elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

 


WZ.271.37.2022

Modernizacja elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

 


WZ.271.38.2022

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

 


WZ.271.39.2022

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 8.540.000 zł na spłatę zobowiązań w 2022 roku wynikających z zaciągnietych kredytów w kwocie 3.540.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000 zł

 


WZ.271.40.2022

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk - z podziałem na części

 


WZ.271.41.2022

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

 


WZ.271.43.2022

Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.44.2022

Doposażenie placu zabaw w parku Borowiackim w Czersku w ramach projektu pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.45.2022

Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.46.2022

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II  - z podziałem na części

 


WZ.271.47.2022

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” z podziałem na części

 


WZ.271.48.2022

Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk  - z podziałem na dwie części

 


WZ.271.49.2022

Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku w ramach projektu pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.50.2022

Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)” z podziałem na części.

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 


WZ.271.51.2022

Budowa przedszkola w Łęgu

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 


WZ.271.52.2022

Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku” w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

Zadanie jest współfinansowane w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 


WZ.271.53.2022

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap II - elewacja

 


WZ.271.54.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap II - elewacja

 


WZ.271.55.2022

Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)” Część 4. Przebudowa w rejonie skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku

 


WZ.271.56.2022

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” z podziałem na części.

 


WZ.271.57.2022

Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: "Odtworzenie zasobów dziedzictwa historycznego przy Cmentarzu Honorowym w Czersku", które jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


WZ.271.58.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)

 


WZ.271.59.2022

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.60.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.61.2022

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czersk na okres 01.10.2022 - 30.09.2023


WZ.271.62.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku

 


WZ.271.63.2022

Budowa sieci wodociągowych  na terenie Gminy Czersk z podziałem na dwie części

 


WZ.271.64.2022

Budowa przedszkola w Łęgu

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych


WZ.271.65.2022

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk z podziałem na części

 


WZ.271.66.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.67.2022

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2022/2023 - z podziałem na 6 części

 


WZ.271.68.2022

Modernizacja dróg gminnych.

 


WZ.271.69.2022

Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Edycja Trzecia – PGR”

 


WZ.271.70.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Czersk

 


WZ.271.71.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przedszkola w Łęgu”

 


 

WZ.271.72.2022

Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach

 


WZ.271.73.2022

Budowa boisk do gier plażowych w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.74.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)

 


WZ.271.75.2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa przedszkola w Łęgu

 


WZ.271.76.2022

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2023r. - do 31.12.2023 r.

 


WZ.271.77.2022

Budowa boisk do gier plażowych w ramach projektu pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej W parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.78.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Czersk

 


WZ.271.79.2022

Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. w 2023 roku

 


WZ.271.80.2022

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia z podziałem na części