Gmina Czersk

AKTUALNE NABORY:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWALNE NABORY (z 2019 r.):

Konkurs na stanowisko Dyrektora GCK w Czersku:

Konkurs na stanowisko Dyrektora SP-2 w Czersku:

Konkurs na stanowisko Dyrektora GCK w Czersku (unieważniony):

Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Czersku:

Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Czersku (unieważniony):

Nabór na stanowisko Dyrektora MGOPS w Czersku:

Nabór na stanowisko Dyrektora ŚDS w Czersku: