Gmina Czersk
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

Funkcję Naczelnika Wydziału pełni Sekretarz Gminy

Inspektor ds. oświaty i wychowania
Wioletta Kriezel

pokój nr 51 UM w Czersku

tel. (52) 395 48 63

Email: oswiata(at)czersk.pl

DOSTĘPNE INFORMACJE:
Pomoc materialna dla uczniów ( informacje, wzór wniosku)
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych (wzór wniosku)
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych  

Dotacje oświatowe

Rekrutacja do klas I oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szkoły i placówki prowadzone przez Gminę Czersk

1.Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku

ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk

tel. 52/3984272, email: przedszkole.czersk@wp.pl

2. Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku

ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk

tel. 52/3984420, email: przedszkole2czersk1@wp.pl

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk

tel. 52/3989117, email: biuro@sp1.czersk.pl

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk

tel. 52/3984233, email: czersksp@poczta.onet.pl

5. Szkoła Podstawowa w Gotelpiu

Gotelp 12, 89-651 Gotelp

tel. 52/3986123, email: spgotelp@op.pl

6. Zespół Szkół w Rytlu

ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6, 89-642 Rytel

tel. 52/3985198, email: zsrytel@o2.pl

7. Zespół Szkół w Łęgu

ul. Chojnicka 2a, 89-652 Łąg

tel. 52/3986878, email: gimlag@vp.pl