Gmina Czersk

Zamówienia publiczne (PZP)
Informacji udziela inspektor Wioletta Rostankowska (tel. 52 395 48 57) lub inspektor Anna Czarnecka (tel. 52 395 48 53) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 52.
 

UWAGA. Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 130.000 złotych wszczęte od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk (poniżej link)

PLATFORMA ZAKUPOWA


 

Plan postępowań GMINY CZERSK o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Zarządzenie Nr 1068/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1068/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu postępowań na rok 2023.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1068/23 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu postępowań na rok 2023
Utworzono: 2023-01-05 14:46:07
Data dodania: 2023-01-24 10:11:51
Autor pliku: Burmistrz
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 4.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1078/23 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 1078/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1078/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
Utworzono: 2023-01-24 09:22:44
Data dodania: 2023-01-30 09:17:01
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 5.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zarządzenie Nr 1095/23 Burmistrza Czerska z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zarzadzenie Nr 1095.23.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 1095/23 Burmistrza Czerska z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023.pdf
Utworzono: 2023-02-10 10:46:57
Data dodania: 2023-02-23 10:41:53
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 
 
Postępowanie prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu
Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Łęgu
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych OSP Łąg - na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych OSP Łąg - na rok 2023.pdf
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych OSP Łąg - na rok 2023
Utworzono: 2023-03-27 13:22:42
Data dodania: 2023-03-27 13:16:31
Autor pliku: Prezes OSP Łąg
Wprowadził/a: Rostankowska Wioletta
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 

 

 
Lista postępowań o wartości od 130.000 złotych opublikowanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
 
WZ.271.1.2023
Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2023 roku
 

WZ.271.2.2023

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. Pod Łubnę) 

 


WZ.271.3.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej w Gminie Czersk - etap II (mosna - Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. Pod Łubnę)

 


WZ.271.4.2023

Mechaniczne profilowanie i równanie gminnych dróg gruntowych w 2023 roku

 


WZ.271.5.2023

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.6.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.7.2023
Budowa drogi Gotelp - Pustki
 

WZ.271.8.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi Gotelp - Pustki

 


Wz.271.9.2023

Przebudowa ulicy 22 Lutego w Rytlu - etap II

 


WZ.271.10.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulicy 22 Lutego w Rytlu - etap II

 


WZ.271.11.2023

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - z podziałem na części

 


WZ.271.12.2023

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.13.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - etap III - roboty instalacyjne i wykończeniowe

 


WZ.271.14.2023

Rozbudowa oświetlenia Parku Borowiackiego w Czersku w ramach projektu pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.15.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia Parku Borowiackiego w Czersku w ramach projektu pn.: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

 


WZ.271.16.2023

Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.17.2023

Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

 


WZ.271.18.2023

Budowa i przebudowa ulic w Czersku i Łęgu.

 


WZ.271.19.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa ulic w Czersku i w Łęgu

 


WZ.271.20.2023

Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk - place zabaw

 


WZ.271.21.2023

Budowa ul. Czerwonych Maków w Czersku wraz z kanalizacją deszczową w ul. Bocznej i wykonaniem nowej nawierzchni drogi

 


WZ.271.22.2023
Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku