Gmina Czersk

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI

Informacji udziela inspektor Wioletta Glaner (tel. 52 395 48 57) lub inspektor Anna Czarnecka (tel. 52 395 48 53) w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 52.

                             DOSTĘPNE MATERIAŁY:                          

 

ARCHIWUM PRZETARGÓW