Gmina Czersk

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2012 rok

Uchwała nr 303/g314/P/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: 303g314PII11.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:07:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 304/g314/F/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2012 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: 304g314FII11.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:07:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 017/g314/D/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2012 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2012 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: 017.g314.D.II.12.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-04 13:24:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 152/g314/B/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku Szczegóły pliku
Nazwa: 152g314BII12.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:06:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 156/g314/K/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 października 2012 r, w sprawie opinii  o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.600.000 zł Szczegóły pliku
Nazwa: 156g314KIV12.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:06:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 056/g314/R/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2012 Szczegóły pliku
Nazwa: 056g314RII13.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:03:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2013 rok

Uchwała nr 222/g314/P/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2012 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: 222g314PII12.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:06:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 223/g314/F/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2013 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: 223g314FII12.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:07:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 001/g314/D/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2013 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2013 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: 001.g314.D.II.13.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-04 13:24:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 126/g314/K/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.800.000 zł Szczegóły pliku
Nazwa: 126g314KII13.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:05:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 138/g314/B/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2013.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-09-12 14:26:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 095/g314/R/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2013 Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO o wykonaniu budżetu 2013.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 11:13:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2014 rok

Uchwała nr 223/g314/P/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-12-17 11:29:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 224/g314/F/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2014 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie WPF na lata 2014-2025.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-12-17 11:30:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 018/g314/D/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2014 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: 018.g314.D.II.14.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-04 13:24:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 156/g314/K/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 r. s sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.000.000 zł Szczegóły pliku
Nazwa: 156g314KII14.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:06:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 181/g314/B/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Szczegóły pliku
Nazwa: 181g314BII14.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-27 14:06:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 066/g314/R/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2014 Szczegóły pliku
Nazwa: 066.g314.R.II.15.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-04-21 14:18:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2015 rok

Uchwała nr 257/g314/P/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2015 rok Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały budżetowej_opinia.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-12-02 12:40:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 258/g314/F/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata  2015 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: projekt wpf_opinia.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-12-02 12:41:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 054/g314/D/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2015 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2015 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: 054.g314gD.II.15.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-03-04 13:24:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 165/g314/B/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO za I półrocze 2015 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-10-08 10:24:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 023/g314/R/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015 Szczegóły pliku
Nazwa: 023.g314.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-06-07 10:48:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 061/g314/A/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czerska z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Szczegóły pliku
Nazwa: 061.g314.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-06-07 10:49:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2016 rok

Uchwała nr 278/g314/P/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie budżetu 2016.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-12-16 10:52:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 279/g314/F/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2016 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie WPF 2016.2025.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-12-16 10:53:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 031/g314/D/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2016 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2016 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała 031.g314.D.IV.16
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-02-01 09:58:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: 16

Uchwała nr 093/g14/B/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO o Inf za I półrocze 2016 r .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-09-19 13:37:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 029/g314/R/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2016 Szczegóły pliku
Nazwa: 029.g314.R.VI.17.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-04-25 09:59:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2017 rok

Uchwała nr 025/g314/P/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie budżetu 2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-12-06 11:21:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 026/g314/F/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2017 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie WPF 2017.2025.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-12-06 11:21:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 004/g314/D/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2017 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2017 - 2025 Szczegóły pliku
Nazwa: 004.g314.D.VI.17.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-02-14 09:25:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 065/g314/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-27 07:58:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2018 rok

Uchwała nr 182/g314/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w budżetowej Gminy Czersk na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie budżetu 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-15 13:36:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 2.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 181/g314/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czersk na lata 2018 - 2034 Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO w sprawie WPF 2018.2034.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-12-15 13:37:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 028/g314/D/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6.02.2018 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Czersku na 2018 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czersk na lata: 2018 - 2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO o deficycie w 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-16 09:27:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 124/g314/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłużonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: OPINIA ws. sprawozd. z wyk. budżetu za I półrocze 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-30 08:03:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 042/g314/R/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: opinia RO.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-19 07:48:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2019 rok

Uchwała Nr 224/g314/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Szczegóły pliku
Nazwa: opinia o projekcie budżetu -RIO (5).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-12-12 08:21:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 223/g314/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033 Szczegóły pliku
Nazwa: opinia o WPF - RIO (5).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-12-12 08:23:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 009/g314/D/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r.w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Czersku na 2019 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czersk na lata: 2019 – 2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Szczegóły pliku
Nazwa: deficyt.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-19 08:31:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 141/g314/B/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2019 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku Szczegóły pliku
Nazwa: UCHWALA_0031-141-g314-B-III-2019_1_akt.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-09-06 12:49:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 039/g314/R/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 039.g314gR.III.20.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-08 09:38:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2020 rok

Uchwała Nr 183/g314/F/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2020 - 2037 Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 183.g314.F.III.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-18 10:02:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 197/g314/I/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 183/g314/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 197.g314.I.III.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-18 10:02:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 184/g314/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2020 rok oraz możliwości sfianansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 184.g314.P.III.19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-18 10:03:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 131/g314/B/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 131.g314.B.III.20.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-05 08:06:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 144/g314/I/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr 131/g314/B/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 144.g314.I.III.20 sprostowanie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-05 08:07:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 055/g314/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Czersk za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 055.g314.R.I.21.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-13 10:06:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2021 rok

Uchwała Nr 211/g314/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Czersk na lata 2021-2039 Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 211.g314.F.III.20.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-15 10:38:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 212/g314/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Czersk na lata 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 212.g314.P.III.20.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-15 10:38:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 011/g314/D/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Czersk na rok 2021, prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Czersk na lata 2021-2039 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiazań Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO 011.g314.D.III.21.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-15 10:38:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 140/g314/B/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku Szczegóły pliku
Nazwa: opinia RIO 30.08.2021.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-07 12:27:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 048/g314/R/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Czersk za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: UCHWALA_0031-048-g314-R-III-2022_1_akt.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-25 13:30:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2022 rok

Uchwała Nr 261/g314/F/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie opimii w projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Czersk na lata 2022 - 2039 Szczegóły pliku
Nazwa: Scan rio.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-05 13:45:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 262/g314/P/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: rio wpf.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-05 13:36:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 022/g314/D/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Czersk na rok 2022, prawidłowość planowanej kwoty długu gminy Czersk na lata 2022 - 2039 z planowanych i zaciągnietych zobowiązań Szczegóły pliku
Nazwa: Scan06.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 09:20:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 124/g314/B/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: opinia rio 08 22.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-09 13:04:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 052/g314/R/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Czersk za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: opinia RIO 06 04.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-20 12:14:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2023 rok

 

Uchwała Nr 210/g314/F/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Czersk na lata 2023 – 2040 Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała 210.pdf
Opis: uchwała 210
Utworzono: 2022-12-05 09:38:24
Data dodania: 2022-12-13 09:04:59
Autor pliku: Alicja Śrubkowska
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 211/g314/P/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała 211.pdf
Opis: uchwała nr 211
Utworzono: 2022-12-05 09:37:42
Data dodania: 2022-12-13 09:05:00
Autor pliku: Alicja Śrubkowska
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 014/g314/D/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Czersk na rok 2023, prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Czersk na lata 2023-2040 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała 014.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-22 07:46:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 119/g314/K/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 lipca 2023 r. o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Scan RIO lipiec.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-14 13:37:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 132/g314/K/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 października 2023 r. o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Scan opinia RIO.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-26 14:46:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 1.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 072/g314/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Czersk za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_072_g314_R_III_24-2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-06-05 12:24:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Chmielewska Magdalena
Rozmiar pliku: 2.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2024 rok