Gmina Czersk

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2012 rok

Uchwała nr 303/g314/P/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr 304/g314/F/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2012 - 2025

Uchwała nr 017/g314/D/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2012 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2012 - 2025

Uchwała nr 152/g314/B/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Uchwała nr 156/g314/K/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 października 2012 r, w sprawie opinii  o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.600.000 zł

Uchwała nr 056/g314/R/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2012

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2013 rok

Uchwała nr 222/g314/P/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2012 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr 223/g314/F/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2013 - 2025

Uchwała nr 001/g314/D/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2013 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2013 - 2025

Uchwała nr 126/g314/K/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.800.000 zł

Uchwała nr 138/g314/B/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Uchwała nr 095/g314/R/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2013

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2014 rok

Uchwała nr 223/g314/P/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr 224/g314/F/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2014 - 2025

Uchwała nr 018/g314/D/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2014 - 2025

Uchwała nr 156/g314/K/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 r. s sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.000.000 zł

Uchwała nr 181/g314/B/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Uchwała nr 066/g314/R/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2014

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2015 rok

Uchwała nr 257/g314/P/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2015 rok

Uchwała nr 258/g314/F/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata  2015 - 2025

Uchwała nr 054/g314/D/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2015 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2015 - 2025

Uchwała nr 165/g314/B/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Uchwała nr 023/g314/R/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015

Uchwała nr 061/g314/A/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czerska z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2016 rok

Uchwała nr 278/g314/P/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr 279/g314/F/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2016 - 2025

Uchwała nr 031/g314/D/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2016 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2016 - 2025

Uchwała nr 093/g14/B/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Uchwała nr 029/g314/R/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2016

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2017 rok

Uchwała nr 025/g314/P/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czersk na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr 026/g314/F/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czersk na lata 2017 - 2025

Uchwała nr 004/g314/D/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2017 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk na lata 2017 - 2025

Uchwała nr 065/g314/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Szczegóły pliku
Nazwa: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-27 07:58:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2018 rok

Uchwała nr 182/g314/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w budżetowej Gminy Czersk na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr 181/g314/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czersk na lata 2018 - 2034

Uchwała nr 028/g314/D/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6.02.2018 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Czersku na 2018 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czersk na lata: 2018 - 2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała nr 124/g314/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłużonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk za pierwsze półrocze 2018 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: OPINIA ws. sprawozd. z wyk. budżetu za I półrocze 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-30 08:03:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 042/g314/R/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2019 rok

Uchwała Nr 224/g314/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Uchwała Nr 223/g314/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033

Uchwała Nr 009/g314/D/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r.w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Czersku na 2019 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czersk na lata: 2019 – 2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 141/g314/B/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2019 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czerska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała Nr 039/g314/R/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 

Opinie w sprawie budżetu Gminy Czersk - 2020 rok

Uchwała Nr 183/g314/F/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2020 - 2037

Uchwała Nr 197/g314/I/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 183/g314/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 r.

Uchwała Nr 184/g314/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2020 rok oraz możliwości sfianansowania deficytu budżetu