Gmina Czersk

Kontrole Komisji Rewizyjnej

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2021 rok

Kontrola kompleksowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2020 rok

Kontrolna kompleksowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

Kontrola kompleksowa w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku

Kontrola w zakresie wykonania wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 roku

Kontrola kompleksowa w Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2019 rok

Kontrola w zakresie spraw formalno-prawych, merytorycznych i finansowych Dziennego Domu "Senior+" w Czersku

Kontrola w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Kontrola w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych Zespołu Szkół w Łęgu

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 2/19

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 1/19

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2018 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 21/18

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 20/18

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 19/18

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2017 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 18/17

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 17/17

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 16/17

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 15/17

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 14/2017

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2016 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 13/2017

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 12/2016

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 11/2016

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 10/2016

Wyjaśnienie Dyrektor MGOPS w Czersku do protokołu pokontrolnego nr 9/2016

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 9/2016

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 8/2016

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2015 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku nr 7/2016

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 6/2015

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 5/2015

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 4/2015

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 3/2015

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 2/2015

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 1/2015

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2014 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 21/2014

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 20/2014

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 19/2014

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 18/2014

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2013 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 17/2013

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 16/2013

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 15/2013

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 14/2013

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 13/2013

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2012 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 12/2012

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 11/2012

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 10/2012

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 9/2012

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 8/2012

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2011 rok

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 7/2011

Załączniki do protokołu nr 7/2011

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 6/2011

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 5/2011

Załącznik do protokołu nr 5/2011
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 4/2011
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 3/2011
Załącznik do protokołu nr 3/2011
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 2/2011
Załącznik do protokołu nr 2/2011
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 1/2011  
Załącznik do protokołu nr 1/2011  

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2010 rok
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Czersku – nr  36/2010
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Czersku – nr  35/2010  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Czersku – nr  34/2010  
załączniki do protokołu nr 34/2010  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Czersku – nr  33/2010
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Czersku – nr  32/2010  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Czersku – nr  31/2010   
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 30/2009 
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 29/2009 
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 28/2009  

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2009 rok  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 27/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 26/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 25/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 24/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 23/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 22/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 21/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 20/2009  
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - nr 19/2009  
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 16/09
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 18/09
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 17/09Protokół Komisji Rewizyjnej nr 16/09

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2008 rok
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 15/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 14/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 13/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 12/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 11/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 10/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 9/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 8/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 7/08
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 6/08

Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku - 2007 rok
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 5/07
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 4/07
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 3/07
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 2/07
Protokół Komisji Rewizyjnej nr 1/07
Protokół z kontroli w Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku
Protokół z kontroli w Ośrodku Kultury w Łęgu
Protokół pokontrolny w OPiRPA w Czersku
Protokół pokontrolny w Przedszkolu Samorzadowym Nr 1 w Czersku
Protokół pokontrolny w Urzędzie Miejskim w Czersku - inwestycje I półrocze 2004 roku
Protokół pokontrolny w OSP w Czersku
Protokół z kontroli w przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Czersku
Protokół z kontroli w Ośrodku Kultury w Czersku
Protokół z kontroli działalności finansowej Burmistrza za I półrocze 2004 roku
Protokół z kontroli w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Czersku
Protokół z kontroli w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkól w Czersku
Protokół z kontroli w Ośrodku Kultury w Rytlu
Protokół z kontroli działalność finansowa Burmistrza za I kw. 2005 roku
Protokół z kontroli działalność finansowa AZK
Protokół z kontroli wpływy i dochody za I kw. Dział 756 podatki od nieruchomości
Protokół z kontroli -wydatki za I półrocze 2005 r. Dział 750 Administracja publiczna
Protokół z kontroli przetargów związanych z budową i modernizacją dróg
Protokół z kontroli - budowa sieci wodociągowej na odcinku Łubna-Złotowo
Protokół z kontroli - inwestycji pn. Budowa sali sportowej w Łęgu