Gmina Czersk

Imię i Nazwisko:
Jolanta Skuczyńska

Funkcja:
Skarbnik Gminy Czersk

Pokój nr 23 ( II poziom)

Telefon: (52) 3954820

Godziny przyjęć interesantów:
w godzinach pracy Urzędu

JS


Kompetencje Skarbnika Gminy
Wydział Finansowy