Gmina Czersk

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2020 rok

RB-NDS - nadwyżka / deficyt za I kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za I kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za I kwartał

RB-28NWS - wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 za I kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za I kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za I kwartał

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2019 rok

RB-NDS - nadwyżka/ deficyt za I kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za I kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za I kwartał

RB-28NWS - wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 za I kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za I kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za I kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za II kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za II kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za II kwartał

RB-28NWS - wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 za II kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za II kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za II kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za III kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za III kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za III kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za III kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za III kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za IV kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za IV kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za IV kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za IV kwartał

RB-Z - zobowiązania poręczenia i gwarancje za IV kwartał

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2018 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za I kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB - NDS I kw. 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:49:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-27S - dochody budżetowe za I kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB - 27S I kw. 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:50:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-28S - wydatki budżetowe za I kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB - 28 S I kw. 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:52:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za I kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB - N I kw. 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:53:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za I kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB - Z I kw. 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:55:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za II kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB-NDS II kwartał 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:31:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-27S - dochody budżetowe za II kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB-27S II Kwartał 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:32:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-28S - wydatki budżetowe za II kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB-28S IIkwartał 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:34:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za II kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB-N II kwartał 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:36:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za II kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB-Z II kwartał 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:38:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-27s - dochody budżetowe za III kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za III kwartał

RB-28s - wydatki budżetowe za III kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za III kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za III kwartał

RB - NDS - nadwyżka/deficyt za IV kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za IV kwartał

RB - 28S - wydatki budżetowe za IV kwartał

RB - N - należności i wybrane aktywa fnansowe za IV kwartał

RB - Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za IV kwartał

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2017 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za I kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za I kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za I kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za I kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za I kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za II kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za II kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za II kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za II kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za II kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za III kwartał

RB-27S - dochody budżetowe za III kwartał

RB-28S - wydatki budżetowe za III kwartał

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za III kwartał

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za III kwartał

RB-NDS - nadwyżka/deficyt za IV kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB - NDS IV kw. 2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:38:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-27S - dochody budżetowe za IV kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: Rb-27 S IV kw.2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:42:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-28S - wydatki budżetowe za IV kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: Rb-28 S IV kw. 2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:43:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe za IV kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: Rb - N IV kw. 2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:45:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje za IV kwartał
Szczegóły pliku
Nazwa: RB - Z IV kw. 2017.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-21 10:46:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2016 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt

RB-27S - dochody budżetowe

RB-PDP - dochody budżetowe podatkowe

RB-28S - wydatki budżetowe

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2015 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt

RB-27S - dochody budżetowe

RB-PDP - dochody budżetowe podatkowe

RB-28S - wydatki budżetowe

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje

 

Sprawozdania budżetowe Gminy Czersk - 2014 rok

RB-NDS - nadwyżka/deficyt

RB-27S - dochody budżetowe

RB-PDP - dochody budżetowe podatkowe

RB-28S - wydatki budżetowe

RB-N - należności i wybrane aktywa finansowe

RB-Z - zobowiązania, poręczenia i gwarancje