Gmina Czersk

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2020 rok

Zarządzenie nr 288/19 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

Zarządzenie nr 289/19 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020-2037

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2019 rok

Zarządzenie Nr 1042/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

Zarządzenie Nr 1043/18 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2019 - 2033

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2018 rok

Zarządzenie nr 797/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 - 2034

Zarządzenie nr 798/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2017 rok

Zarządzenie nr 520/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 521/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 - 2025

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2016 rok

Zarządzenie nr 262/15 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 263/15 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2015 rok

Zarządzenie nr 790/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 791/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej

 

Projekty budżetu Gminy Czersk - 2014 rok

Zarządzenie nr 590/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 591/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej