Gmina Czersk

HERB GMINY CZERSK

 znak graficzny opis

         Herb Gminy Czersk

    Herb Gminy Czersk przedstawia tarczę dzieloną w pas, o górnym polu srebrnym z trzema zielonymi świerkami, dolnym błękitnym o trzech srebrnych grzbietach fal, z położonym na przecięciu obu pól czarnym kole młyńskim i czarnymi elementami zapory. Dopuszcza się stosowanie zamiast koloru srebrnego - koloru białego.

 Tarcza herbowa typu "hiszpańskiego" o prostej krawędzi górnej i dwóch łagodnych łukach bocznych, o stosunku wysokości do szerokości jak 7:6.

Wzór herbu określa Załącznik nr 1 do Uchwała nr XI/94/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania