Gmina Czersk

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2020 rok

Uchwała nr XV/186/19 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

Zarządzenie nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Uchwała nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zarządzenie nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2019 rok

Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

Zarządzenie nr 44/19 Burmistrza Czerska z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 46/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2019 rok

Zarządzenie nr 50/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2019 rok

Zarządzenie nr 60/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 68/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 69/19 Burmistrza Czerska z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Czersk na 2019 rok oraz w planie dochodów skarbu państwa na 2019 rok

Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 83/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 85/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 95/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Czersk na 2019 rok

Zarządzenie nr 96/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 97/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 105/19 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Uchwała nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 115/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 121/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 139/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 149/19 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Uchwała nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 155/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 170/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 177/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 189/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 190/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Uchwała nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 201/19 Burmistrza Czerska z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 203/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 221/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 229/19 Burmistrza Czerska z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Uchwała nr XI/127/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Zarządzenie nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 241/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Zarządzenie nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 253/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2019 rok

Uchwała nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Uchwała nr XIV/162/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 301/19 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Uchwała nr XV/187/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Zarządzenie nr 314/19 Burmistrza Czerska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 319/19 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Zarządzenie nr 324/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2018 rok

Uchwała nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

Zarządzenie nr 851/18 Burmistrza Czerska z dnia 30.01.2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 851 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:32:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30.01.2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 852 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:36:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzanie nr 853/18 Burmistrza Czerska z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 853 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:40:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 854/18 Burmistrza Czerska z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 854.18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-16 09:07:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: XLI 369 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:46:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 868/18 Burmistrza Czerska z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 868 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:44:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 869/18 Burmistrza Czerska z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 869 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:46:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 882/18 Burmistrza Czerska z dnia 20.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 882 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:48:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 883/18 Burmistrza Czerska z dnia 20.03.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 883 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:50:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: XLII 386 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:52:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 887/18 Burmistrza Czerska z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 887 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:53:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 890/18 Burmistrza Czerska z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Czersk w 2018 roku
Szczegóły pliku
Nazwa: 890 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 09:56:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 891/18 Burmistrza Czerska z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 891 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:01:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: XLIII 396 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:49:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 896/18 Burmistrza Czerska z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 896 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:03:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Czersk na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 900 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:11:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 901/18 Burmistrza Czerska z dnia 20.04.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 901 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:12:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: XLIV 407 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:14:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 920/18 Burmistrza Czerska z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 920 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:15:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 933/18 Burmistrza Czerska z dnia 6.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami w 2018 roku
Szczegóły pliku
Nazwa: 933 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 08:53:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 934/18 Burmistrza Czerska z dnia 6.06.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 934 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 08:56:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLV/408/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21.06.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
Szczegóły pliku
Nazwa: XLV 408 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 08:58:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 3.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: XLV 417 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:01:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 946/18 Burmistrza Czerska z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku
Szczegóły pliku
Nazwa: 946 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:10:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 948/18 Burmistrza Czerska z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
Szczegóły pliku
Nazwa: 948 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:12:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 949/18 Burmistrza Czerska z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 949 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:15:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 954/18 Burmistrza Czerska z dnia 12.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami
Szczegóły pliku
Nazwa: 954 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:18:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 955/18 Burmistrza Czerska z dnia 12.07.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 955 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 09:19:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 962/18 Burmistrza Czerska z dnia 2.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami
Szczegóły pliku
Nazwa: 962 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-30 08:26:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 963/18 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 963 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-30 08:32:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami
Szczegóły pliku
Nazwa: 973 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-10 10:43:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 974/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 974 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-10 10:45:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: XLVI 434 18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-03 09:42:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilczewska Paulina
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr XLVI/435/18 Rady MIiejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Zarządzenie Nr 991/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Zarządzenie Nr 992/18 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1013/18 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1025/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/442/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1026/18 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1027/18 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Zarządzenie Nr 1028/18 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1032/18 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Zarządzenie Nr 1033/18 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1040/18 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1041/18 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 1045/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Czersk ustawami

Zarządzenie Nr 1046/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Uchwała nr II/21/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie nr 10/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie nr 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Zarządzenie nr 12/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2018 rok

Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 24/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

Zarządzenie nr 38/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2017 rok

Uchwała nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2017 rok

Zarządzenie nr 574/17 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 588/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 601/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gmine Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 612/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gmine Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 635/17 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 612/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Uchwała nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 647/17 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 672/17 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 682/17 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami w 2017 roku

Uchwała nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 692/17 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 696/17 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzene nr 710/17 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzene nr 721/17 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 727/17 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 730/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 734/17 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Uchwała nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 745/17 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 751/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 760/17 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Uchwała nr XXXV/334/2017 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 767/17 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 771/17 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2017 rok

Zarządzenie nr 774/17 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 791/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 799/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Uchwała nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 810/17 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zminy uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 819/17 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Uchwała nr XXXVIII/356/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Zarządzenie nr 825/17 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 830/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2016 rok

Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok

Zarządzenie nr 311/16 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok

Zarządzenie nr 317/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 336/16 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 353/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 373/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 392/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Uchwała nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 404/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 416/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 424/16 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 433/16 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 442/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 447/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 454/16 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 461/16 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 464/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Uchwała nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 480/16 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 484/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zniamy uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 496/16 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 507/16 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 525/16 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Uchwała nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr XXV/242/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Zarządzenie nr 534/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zminy uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 540/16 Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 543/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Uchwała nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Zarządzenie nr 560/16 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

Zarządzenie nr 564/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2015 rok

Uchwała nr III/29/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok 

Uchwała nr 54/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Uchwała nr 58/15 Burmistrza Czerska z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 71/15 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Uchwała nr V/52/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 97/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 108/15 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 120/15 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Uchwała nr VI/68/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 132/15 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Uchwała nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 167/15 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 187/15 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 198/15 Burmistrza Czerska z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 206/15 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 214/15 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 221/15 Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 236/15 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 244/15 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2015 r.. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 252/15 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 268/15 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 275/15 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

Zarządzenie nr 284/15 Burmistrza Czerska z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 294/15 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2015 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2014 rok

Uchwała nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa na 2014 rok

Zarządzenie nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Uchwała nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Uchwała nr XXXVIII/319/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Uchwała nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 757/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2014 rok. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Uchwała nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Uchwała nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 796/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Uchwała nr II/26/14 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 19/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

 

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2013 rok

Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. - Uchwała budżetowa na 2013 rok

Uchwała nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 luteo 2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała nr XXVIII/228//13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 523/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 547/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 555/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała nr XXX/253/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 paździenika 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 598/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

Zarządzenie nr 613/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 618/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2012 rok

Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała nr XIV/103/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała nr XIX/133/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała nr XX/149/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2011 rok

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 r. - Uchwała budżetowa na 2011 rok z załącznikami
Opinia RIO - budżet 2011
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 8.02.2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czersk w latach 2011-2024
SPRAWOZDANIA ZA 2010 r.  

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2010 rok

Obwieszczenie o sprostowaniu błędu
Uchwała Nr XXXIX/395/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. - Uchwała budżetowa na 2010 rok
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - dochody zlecone
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowe - wydatki zlecone
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej

 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2009 rok

Uchwała nr XXVIII/250/08 w sprawie budżetu gminy Czersk na rok 2009
Zarządzenie nr 491/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
Zarządzenie nr 496/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 496/09
Zarządzenie nr 504/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 504/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 504/09
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 504/09
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 504/09
Zarządzenie nr 512/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 512/09
Uchwała nr XXIX/283/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/283/08
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/283/08
 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2008 rok

Uchwała nr XXVIII/250/08 w sprawie budżetu gminy Czersk na rok 2009
Uchwała nr XIX/179/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Uchwała nr XX/196/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/196/08
Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/196/08
Uchwała nr XXIII/219/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/219/08
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/219/08
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/219/08
Uchwała nr XXV/227/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/227/08
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/227/08
Uchwała nr XXVII/249/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/249/08
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/249/08
Zarządzenie nr 268/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 268/08
Zarządzenie nr 272/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 272/08
Zarządzenie nr 288/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 288/08
Zarządzenie nr 295/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 295/08
Zarządzenie nr 298/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 298/08
Zarządzenie nr 307/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 307/08
Zarządzenie nr 329/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 329/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 329/08
Załącznik nr 3 do zarzadzenia nr 329/08
Zarządzenie nr 338/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 338/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 338/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 338/08
Zarządzenie nr 340/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 340/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 340/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 340/08
Zarządzenie nr 381/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 381/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 381/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 381/08
Zarządzenie nr 393/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 393/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 393/08
Zarządzenie nr 399/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 399/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 399/08
Zarządzenie nr 414/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 414/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 414/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 414/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 414/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 414/08
Zarządzenie nr 424/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 424/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 424/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 424/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 424/08
Zarządzenie nr 429/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 429/08
Zarządzenie nr 437/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 437/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 437/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 437/08
Zarządzenie nr 447/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 447/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 447/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 447/08
Zarządzenie nr 462/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 462/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 462/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 462/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 462/08
Zarządzenie nr 467/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 467/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 467/08
Uchwała nr XVI/139/07 w sprawie budżetu gminy Czersk na rok 2008
 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2007 rok

Zarządzenie nr 61/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 105/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 110/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 128/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 151/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 184/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 187/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 196/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 207/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 217/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 229/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Uchwała nr IX/72/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na rok 2007
Uchwała nr X/78/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Uchwała nr VII/43/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Uchwała nr XV/138/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2006 rok

Uchwała nr XXXIII/384/05 w sprawie budżetu na 2006 rok
Uchwała nr III/13/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
Uchwała nr XL/456/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
Uchwała nr XXXV/415/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
Uchwała nr XXXVII/422/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
Uchwała nr XXXVIII/441/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
Uchwała nr XXXIX/448/06 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok
Zarządzenie nr 557/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 557/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 566/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 566/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 566/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 566/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 603/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 613/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 652/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 658/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 668/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 695/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 704/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 2/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 8/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 15/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
 

Uchwały budżetowe Gminy Czersk - 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/274/04 w sprawie budżetu gminy Czersk na 2005 rok
Uchwała Nr XXV/299/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2005 rok
Uchwała Nr XXVII/326/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2005 rok
Uchwała nr XXVIII/335/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2005 rok
Uchwała nr XXIX/348/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2005 rok
Uchwała nr XXXI/365/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2005 rok
Uchwała nr XXXII/380/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2005 rok