Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ARCHIWUM 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 

 

WO.271.55.2018

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2019 – do 31.12.2019 - zamówienie w procedurze na usługi społeczne ( na podst. art. 138o ustawy Pzp)


WO.271.53.2018

Usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. na terenie Gminy Czersk w 2019 roku


WO.271.52.2018

Dostawy kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm z przeznaczeniem do budowy ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu


WO.271.51.2018

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk


WO.271.50.2018

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk


WO.271.49.2018

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Czersku – etap I


WO.271.48.2018

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2018/2019


WO.271.47.2018

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gartkach


WO.271.46.2018

Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Okrężnej w Czersku


WO.271.45.2018

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu – etap I


WO.271.44.2018

Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu - etap I - podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp

 


WO.271.43.2018

Budowa ulicy Dworcowej w Łęgu i ulicy Szkolnej w Rytlu

WO.271.42.2018

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułozenie płyt YOMB.

WO.271.41.2018

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB-część 2

WO.271.40.2018

Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - etap V

WO.271.39.2018

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB

WO.271.38.2018

Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 9 650 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czersk w 2018 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciagnietych kredytów

WO.271.37.2018

Modernizacja ul. Kościelnej w Łęgu - Etap I - zamówienie z wolnej ręki

WO.271.36.2018

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk


WO.271.35.2018

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk


WO.271.34.2018

Modernizacja dróg gminnych - zamówienie na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp


WO.271.33.2018

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na 2 części.


WO.271.32.2018

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk


WO.271.31.2018

Remont placu przy ul Kościuszki w Czersku


WO.271.30.2018

Budowa drogi gminnej Łąg – Bukowa Góra – etap I


WO.271.29.2018

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku


WO.271.28.2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rytlu


WO.271.27.2018

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu


WO.271.26.2018

Modernizacja dachu hali sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku


WO.271.25.2018

Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu – etap I


WO.271.24.2018

Gmina Czersk. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.


WO.271.23.2018

Modernizacja dróg gminnych - z podziałem na części


WO.271.22.2018

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu wrazz zagospodarowaniem terenu - powtórzony


WO.271.21.2018

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.19.2018

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk - z podziałem na 10 części.


WO.271.18.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - z podziałem na 13 części


WO.271.17.2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rytlu


WO.271.16.2018

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk - z podziałem na części


WO.271.15.2018

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu wraz z zagospodarowaniem terenu


WO.271.14.2018

Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu - powtórzony


WO.271.13.2018

Remont dachu hali sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku


WO.271.12.2018

Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku – przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej - powtórzony


WO.271.11.2018

Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu


WO.271.10.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - etap II


WO.271.9.2018

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku - 2


WO.271.8.2018

Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku - zamówienie z podziałem na części


WO.271.7.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – droga Rytel - Błota


WO.271.6.2018

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


WO.271.5.2018

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


WO.271.4.2018

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku


WO.271.3.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - z podziałem na 2 części - powtórzony


WO.271.2.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - z podziałem na 2 części


WO.271.1.2018

Usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. na terenie Gminy Czersk w 2018 roku


Przetarg - Zamawiający- OSP Czersk

ZP.271.1.2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czersku