Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

WYBÓR OFERTY - dn. 15.04.2016 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ -  UWAGA zmiana terminu składania ofert dla wszystkich części do 01.04.2016 r.

UWAGA. zmiana treści SIWZ dla cz. 2 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Długiej w Czersku – etap I.

Wyjaśnienie treści SIWZ - dn. 17.03.2016 r.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Czersk

oraz

część 1: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Elizy Orzeszkowej w Rytlu.

część 2: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Długiej w Czersku – etap I.

część 3: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sosnowej, Modrzewiowej
i Bukowej w Czersku.

część 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w Złym Mięsie.

część 5: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach – etap III.