Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WYBÓR OFERTY - dn. 13.05.2016 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - dn. 19.04.2016 r.

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

oraz

Część 1: Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Chojnickiej w Czersku – etap I.

Część 2: Budowa 2 punktów świetlnych w ul. Towarowej w Czersku.

Część 3: Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Gdańskiej w Rytlu – etap II.

Część 4: Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadzie.

Część 5: Budowa oświetlenia w Będźmierowicach – etap I.

Część 6: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Nad Kanałem w Rytlu.