Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wybór oferty - dn. 10.10.2016 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 27.09.2016 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 26.09.2016 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 22.09.2016 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 21.09.2016 r.

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań do wysokości 3.600.000,00 zł

oraz

Załaczniki służące do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego: