Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Możesz również przejrzeć:  WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - ARCHIWUM


WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13:

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM w Czersku

2. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 7 lutego 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 13

WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO W OKRĘGU WYBORCZYM NR 17:

1. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 17 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 17

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 7:

I. Protokół wyborów uzupełniajacych do RM w Czersku

II. Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do RM

III. Komunikat dot. sprawozdań finansowych komitetów wyborczów w wyborach uzupełniających do RM

1. ZARZĄDZENIA, POSTANOWIENIA, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY:

Obwieszczenie- Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7

2.  Strona PKW- Wzory dokumentów- Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku: http://slupsk.kbw.gov.pl/298_Wzory_dokumentow

3. Komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku

4. Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

5. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzone na dzień 4 lutego 2018 r.- STRONA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SŁUPSKU:

http://slupsk.kbw.gov.pl/353_Wybory_uzupelniajace/1/23424_Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Miejskiej_w_Czersku_w_okregu_wyborczym_Nr_7_zarzadzone_na_dzien_4_lutego_2018_r

6. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7.pdf

7. Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2017 r.- informacja o okręgu wyborczym i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

8. Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku 7.12

9. Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku (2)

10. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

11. Postanowienie Nr 27_2017 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku

12. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA:

1. Uchwała 1.7.2017 GKW w Czersku w sprawie powołania Przewodniczącego

2. Uchwała 2.7.2017 w Czersku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego

3. INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH GKW W CZERSKU

4. Uchwała Nr 3.7.2017 w sprawie powołania Przewodniczącego GKW w Czersku

5. Uchwała Nr 4.7.2017 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego GKW w Czersku

6.Uchwała Nr 5 GKW w Czersku w sprawie przyznania numerów listom kandydatów

7. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku z dnia 4 stycznia 2018 r.

8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 4 stycznia 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego