Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Zapędowo:

  • położone jest na południowy zachód od Czerska przy drodze Rytel - Raciąż;
  • miejscowości należące do sołectwa: Zapędowo, Nowy Młyn, Gartki, Lutom, Lutomski Most, Brda, Czerska Struga, Suszek, Kosowa Niwa, Żukowo;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 4747 ha;
  • liczba ludności: 415 (stan na marzec 2015 r.).

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Zapędowo 

 

Rada Sołecka Sołectwa Zapędowo 

 

Sołtys Sołectwa Zapędowo

 

Plan odnowy miejscowości Zapędowo na lata 2009-2016