Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Odry:

  • polożone jest na północ od Czerska;
  • miejscowości należące do sołectwa: Odry, Wojtal, Uroża, Leśnictwo Odry, Leśnictwo Wojtal;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 3527 ha;
  • liczba ludności 605 (stan na marzec 2015 r.)

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Odry

 

Rada Sołecka Sołectwa Odry 

 

Sołtys Sołectwa Odry

 

Plan odnowy miejscowości Odry na lata 2009-2019