Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PLIKI DO POBRANIA:

2021

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY


Burmistrz Czerska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
formularz zgłoszenia opinii.docx


Burmistrz Czerska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Formularz zgłoszenia opinii

Konsultacje trwają od 7 do 14 czerwca 2021 r.


Burmistrz Czerska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia opinii

Konsultacje trwają od 2 listopada do 16 listopada 2020 roku.


2020

Roczny Program Współpracy z NGO na 2020 r.

Uchwała zmieniająca Roczny Program Współpracy z NGO na 2020 r. z dnia 24 marca 2020 r.


Burmistrz Czerska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia opinii

Konsultacje trwają od 23 października do 6 listopada 2019 roku.


Uchwała nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 

Uchwała Nr XLVII/451/10  Rady Miejskiej w Czersku  z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011