Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zespół Obsługi Finansowej
ul. Dworcowa 6a
89-650 Czersk
tel/fax (052) 398 45 30, (052) 398 44 91 
Dział Obsługi Stypendiów Gminnych tel. (052) 398 40 35

https://zofczersk.mojbip.pl/


Statut ZOF
Zadania i kompetencje ZOF
Kierownik ZOF
Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół