Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
tel. (52) 398 4765 i (52) 398 6013
e-mail: mgops-czersk@wp.pl

Statut

Kompetencje

Dyrektor