Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Czersk jest gminą miejsko - wiejską. Położona jest w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim i graniczy z następującymi gminami: Brusy, Chojnice, Tuchola, Śliwice, Osieczna, Czarna Woda, Stara Kiszewa, Karsin, Kaliska.
Administracyjnie obejmuje miasto Czersk i 18 sołectw: Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Lipki, Łąg, Łąg Kolonia, Łubna, Mokre, Mosna, Malachin, Odry, Rytel, Wieck, Zapędowo, Złotowo.
Obszar miasta Czersk podzielony jest na 4 osiedla: Osiedle Nr 1 "Centrum”, Osiedle Nr 2 "Chojnickie”, Osiedle Nr 3 "Starogardzkie ” i Osiedle Nr 4 "Tucholskie ”.
Północna granica gminy na znacznej długości ciągnie się wśród lasów, a na odcinku między miejscowościami Mniszek i Bielawy granicę stanowi rzeka Niechwaszcz. Granica wschodnia początkowo jest sztuczna, a następnie, po przecięciu rzeki Wdy, ciągnie się wzdłuż jej prawobrzeżnego dopływu, który płynie skrajem lasu. Granica południowa wyznaczona jest sztucznie wśród lasów, tylko na niewielkim odcinku jest granicą naturalną, którą stanowi Czerska Struga. Zachodnia granica opiera się o brzegi jez. Spierewnik, a następnie przebiega sztucznie przez tereny leśne.
Przez teren gminy przepływają rzeki: Czerska Struga i Niechwaszcz oraz większe Brda i Wda (znane trasy krajowych i międzynarodowych spływów kajakowych ) oraz Wielki Kanał Brdy i Kanał Wdy.
Znajduje się tu również kilka jezior, z których największe jest Jezioro Ostrowite. Na terenie gminy wyznaczono wiele rezerwatów i dziesiątki pomników przyrody. Mnogość lasów, jezior i rzek sprawia, że teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Miejscowa ludność należy do trzech grup etnicznych Borowiaków, Kaszubów i Kociewiaków. Gminę zamieszkuje ok. 21.100 osób, z czego ok. 9.500 to mieszkańcy Czerska.
Powierzchnia terenu gminy wynosi ogółem 380 km2, w tym: obszary wiejskie - 370 km2, miasto - 10 km2. Lasy i grunty leśne zajmują w gminie 23 882 ha (ok. 63%), z czego w mieście - 100 ha (ok. 10%).
Czersk posiada prawa miejskie od 1 lipca 1926 roku.