Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
Informacji udziela inspektor Teresa Lenz -  biuro nr 21, tel. 52 395 48 47 (UM w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (2).pdf

ARCHIWUM

Wykaz dz. 384/217 cz. poł. w Czersku przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości nr działki 483/32

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działalność handlowo-usługowa w centrum)

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę działki nr 118/2 Kurcze

Ogłoszenie o przetargu 2321/4 Czersk

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Kurcze

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości położonych w Czersku przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność handlową i gastronomiczną

Ogłoszenie I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 44-2 położonej w Mokrem

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 44/2 obręb Mokre

Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie – I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości zabudowanej dz. nr 368/8 położona w Łęgu przy ul. Długiej 24 (budynek byłej remizy OSP)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w centrum Czerska z przeznaczeniem na działalność handlową i gastronomiczną  

Ogłoszenie -II publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działek nr: 26/2, 38 poł. w Mokrem

Ogłoszenie - I przetarg na dzierżawę nieruchomości nr 309/6 poł. w Mokrem

Ogłoszenie - I przetarg na dzierżawę nieruchomości nr 26/2, 38 poł. w Mokrem

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Czersku

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Czersku (dz. 394)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Mokrem

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Mokrem

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Gartkach (obręb Zapędowo)

Ogloszenie - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy pol. w Kurczem

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Czersk, ul. Kościuszki