Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZASADY UŻYWANIA HERBU I FLAGI GMINY CZERSK

Herb jako oficjalny symbol gminy, dający właściwą, pozytywną identyfikację i wpływający na uczucia mieszkańców oraz gości, powinien podlegać szczególnej ochronie. Jego stosowanie i wykorzystywanie jest w większości miast i gmin uregulowane w ten sposób, by nie mógł być on użyty do celów komercyjnych lub do podejmowania prób podszywania się pod organy i jednostki gminy.

Dlatego, aby zapewnić należyte warunki eksponowania herbu, jego właściwą formę, proporcje i kolorystykę oraz by kontrolować jego należyte wykorzystywanie w celach rzeczywistej promocji gminy, herb Gminy Czersk jest prawnie chroniony.

Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada Miejskiej w odrębnej uchwale.

Herb Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Herb Gminy Czersk.pdf
Opis: Herb Gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-01 10:51:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Flaga Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Flaga Gminy Czersk.pdf
Opis: Flaga Gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-01 10:52:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kamil Galikowski
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obowiązujące uchwały:

Uchwała nr XI/94/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania Szczegóły pliku
Nazwa: plik pdf do pobrania - uchwała nr XI/94/99 z dnia 30 czerwca 1990 r.
Opis: uchwała nr XI/94/99 z dnia 30 czerwca 1990 r.
Utworzono: 1999-06-30 12:49:44
Data dodania: 2011-02-24 12:49:28
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.97 MB
Rozszerzenie pliku:

Uchwała nr XXV/221/08  Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 2008 r.w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/99 w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana.uchwaly.herb.flaga..pdf
Opis: zmiana.uchwaly.herb.flaga.
Utworzono: 2008-10-02 11:42:26
Data dodania: 2011-02-24 12:52:55
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr XII/134/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania Szczegóły pliku
Nazwa: 12.134.19.pdf
Opis: Uchwała Nr XII/134/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania
Utworzono: 2019-09-30 11:41:08
Data dodania: 2020-01-29 09:48:25
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr XXIX/353/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/99 w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania Szczegóły pliku
Nazwa: XXIX.353.21..pdf
Opis: Uchwała nr XXIX/353/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/99 w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-03 09:13:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Śledź Anna
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf