Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Wieck:

  • położone jest na północny wschód od Czerska;
  • miejscowości należące do sołectwa: Wieck, Klonowice, Zawada;
  • powierzchnia sołectwa wynosi 675 ha; 
  • liczba ludności: 163 mieszkańców (stan na luty 2011 r.).

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Statut Sołectwa Wieck

Rada Sołecka Sołectwa Wieck

Sołtys Sołectwa Wieck