Gmina Czersk

Imię i nazwisko:
Bogumiła Ropińska             

Funkcja:
Zastępca Burmistrza Czerska
(od 19.11.2018 r.)

Pokój nr 42 ( IV poziom)

Telefon: (52) 395 48 40
e-mail: wiceburmistrz(at)czersk.pl

Godziny przyjęć interesantów:
 
  wtorek: godz. 8.00 - 12.00

Z-ca Burmistrza