Gmina Czersk

Imię i nazwisko:
Małgorzata Wojciechowska 
                

Funkcja:
Zastępca Burmistrza Czerska

Pokój nr 42 ( IV poziom)

Telefon: (52) 395 48 40
e-mail: wiceburmistrz(at)czersk.pl

 

lllllll