Gmina Czersk

Zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 3336/11, 133/5, 3336/10, 3336/12, 118/8, 118/9, 118/10, 306/13, 306/29, 306/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Zapędowo, gm. Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 73cp.pdf
Opis: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 3336/11, 133/5, 3336/10, 3336/12, 118/8, 118/9, 118/10, 306/13, 306/29, 306/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Zapędowo, gm. Czersk
Utworzono: 2023-12-05 13:53:31
Data dodania: 2023-12-05 13:54:29
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Brzezińska Katarzyna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 54, 14/1, 14/2, 13, położonych w obrębie ewidencyjnym Malachin, gm. Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 71cp.pdf
Opis: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 54, 14/1, 14/2, 13, położonych w obrębie ewidencyjnym Malachin, gm. Czersk
Utworzono: 2023-12-05 13:45:43
Data dodania: 2023-12-05 13:47:02
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Brzezińska Katarzyna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 212/1, 211/11, 211/4, 211/3, 211/2, 211/7, 211/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Będźmierowice, gm. Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: 72cp.pdf
Opis: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 212/1, 211/11, 211/4, 211/3, 211/2, 211/7, 211/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Będźmierowice, gm. Czersk
Utworzono: 2023-12-05 13:51:00
Data dodania: 2023-12-05 13:51:57
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Brzezińska Katarzyna
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 CHJ4001A, przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ew. 389/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyż, gm. Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie 4cp.pdf
Opis: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 CHJ4001A, przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ew. 389/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyż, gm. Czersk
Utworzono: 2024-01-22 13:29:40
Data dodania: 2024-01-22 13:31:08
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Brzezińska Katarzyna
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej Rytel-Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej,
przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 3092, 3113, 3114, położonych w obrębie ewidencyjnym Rytel oraz na terenie działek o nr ewid. 3149, 3150, 3178, 3179, 3207, 3208, 3251/3,położonych w obrębie ewidencyjnym Lutom, gm. Czersk