Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Petycje do Burmistrza Czerska:

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o przebiegu postępowania

Skan dot. rozpatrzenia petycji (zanonimizowany)

Data zawiadom. 
podmiotu o sposobie załatwienia petycji

 1.

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 1/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: petycja 1-2016.pdf
Opis: Petycja 1/2016
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-03 11:50:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Utwardzenie ulicy Czerwonych Maków w Czersku

1.03.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

odpowiedź na petycję 1/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: ODPOWIEDŻ NA PETYCJĘ 1.pdf
Opis: odpowiedź na petycję 1/2016
Utworzono: 2016-03-01 08:42:30
Data dodania: 2016-03-07 11:41:42
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Mateusz Rydzkowski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4.03.2016

2. wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 2/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: petycja 2.pdf
Opis: Petycja 2/2016
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-04-20 10:00:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

załącznik petycja 2/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik petycja2.pdf
Opis: załącznik petycja 2/2016
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-04-20 10:30:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

dot. przystąpienia Gminy Czersk do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" 1.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny odpowiedź na petycję 2/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: odpowiedź na petycję 2.pdf
Opis: odpowiedź na petycję 2/2016
Utworzono: 2016-04-19 08:44:03
Data dodania: 2016-04-20 10:05:34
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Klauza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
20.04.2016
3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 3/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 3-2016.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-07-27 15:32:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

dot. przewozu dzieci i młodzieży do szkół 6.07.2016 zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - - -
4.

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja 4/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 4-2016.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-07-27 15:36:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Tyburska Magdalena
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. przewozu dzieci i młodzieży do szkół 6.07.2016 zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - -

-

5. wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 5/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja5.2016.pdf
Opis: Petycja 5/2016
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-10-05 12:56:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. budowy ostatniego etapu drogi gminnej 30.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny Odpowiedź na petycję 5/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 5.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 5/2016
Utworzono: 2016-04-14 08:45:05
Data dodania: 2016-10-18 12:05:26
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Klauza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.10.2016 r.

6. wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 6/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 6.2016.pdf
Opis: Petycja 6/2016
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-11-14 08:28:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot.  umieszczenia na stronach internetowych jst informacji w formie aktywnego banera i linku do strony 7.11.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 6.2016-e-mail Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 6.2016.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 6.2016-e-mail
Utworzono: 2017-02-07 08:48:35
Data dodania: 2017-02-07 14:52:55
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Klauza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

7.02.2017 r.

 

7.

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Petycja 7/2016 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 7.2016.pdf
Opis: Petycja 7/2016
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-11-14 15:24:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot.  utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy- zakładki "Czystsze Powietrze" 02.11.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny odpowiedź na petycję 7.2016 e-mail Szczegóły pliku
Nazwa: odpowiedź na petycję 7.2016 e-mail.pdf
Opis: odpowiedź na petycję 7.2016 e-mail
Utworzono: 2017-02-03 08:50:51
Data dodania: 2017-02-03 12:13:20
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Klauza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3.02.2017 r

1/2017

wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PETYCJA 1.2017 Szczegóły pliku
Nazwa: PETYCJA 1.2017.pdf
Opis: PETYCJA 1.2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-02-13 14:09:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 2.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. publikacji wniosku na stronie internetowej lub w BIP 6.02.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 1 .2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 1 .2017.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 1 .2017
Utworzono: 2017-02-15 08:52:38
Data dodania: 2017-02-17 10:41:46
Autor pliku: Sekretarz Gminy - Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15.02.2017 r.

2/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 2.2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 2.2017.pdf
Opis: Petycja 2.2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-03-17 09:10:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków finansowych- przystosowanie obiektu szkoły do wdrożenia reformy edukacji 10.03.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Społecznego Odpowiedź na petycję 2.2017 Szczegóły pliku
Nazwa: odpowiedź na petycję 2.2017.pdf
Opis: odp na petycje
Utworzono: 2017-05-23 08:25:32
Data dodania: 2017-05-30 08:25:38
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Klauza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
23.05.2017 r.
3/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja 3.2017 Szczegóły pliku
Nazwa: petycja.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-05-16 09:09:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Damrat Małgorzata
Rozmiar pliku: 2.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły  do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" 10.05.2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 3/2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedż na petycję 3.2017.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 3/2017
Utworzono: 2017-05-30 08:55:00
Data dodania: 2017-05-30 08:45:49
Autor pliku: Sekretarz Gminy - Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
30.05.2017 r.
4/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja 4/2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 4.2017.pdf
Opis: Petycja 4/2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-05-31 12:27:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

prośba o podjęcie działań zmierzających do ustawienia fotoradaru stacjonarnego przy Przedszkolu w Gutowcu

30.05.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 4.2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 4.2017.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 4.2017
Utworzono: 2017-08-28 08:56:59
Data dodania: 2017-08-30 10:39:55
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Mateusz Rydzkowski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

29.08.2017 r.

5/2017

 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Petycja 5/2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 5.2017.pdf
Opis: Petycja 5/2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-06-14 13:40:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 3.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Petycja 5.2/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 52017 z 17.07.2017.pdf
Opis: Petycja 5.2/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-08-03 10:53:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 2.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

prośba o zamieszczenie na stałe w oficjalnym Serwisie www Gminy baneru mikroporady

7.06.2017 r.

17.07.2017 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny

Odpowiedź na petycję 5/2017 Szczegóły pliku
Nazwa: WO.152.5.2017.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 5/2017
Utworzono: 2017-07-11 09:13:00
Data dodania: 2017-07-11 10:53:58
Autor pliku: Sekretarz Gminy - Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WO.152.5.2017 (2) Szczegóły pliku
Nazwa: WO.152.5.2017 (2).pdf
Opis: WO.152.5.2017 (2)
Utworzono: 2017-08-03 09:13:53
Data dodania: 2017-08-04 07:39:57
Autor pliku: Sekretarz Gminy - Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11.07.2017 r.

 

 

3.08.2017 r.

6/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 6.2017 z dnia 18 września 2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 6.2017 z dnia 18 września 2017 r..pdf
Opis: Petycja 6.2017 z dnia 18 września 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-09-22 10:20:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. bezpłatnych szkoleń dostarczających nauczycielom narzędzi w postaci programu Spójrz Inaczej 18.09.2017 r. zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny Odpowiedź na petycję 6.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 6.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 6
Utworzono: 2017-10-16 09:17:37
Data dodania: 2017-10-16 13:15:28
Autor pliku: Sekretarz Gminy - Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
16.10.2017 r.
7/2017 Szulc Efekt sp.zo.o. Petycja 7.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 7.pdf
Opis: Petycja 7/25017 z dnia 29 września 2017 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-10-13 14:05:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. przekazania petycji do szkół, dokonanie analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków zywieniowych w szkołach 29.09.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny odpowiedź na petycję 7.2017 Szczegóły pliku
Nazwa: odpowiedź na petycję 7.2017.pdf
Opis: odpowiedź na petycję 7.2017
Utworzono: 2017-12-20 09:19:12
Data dodania: 2017-12-21 11:11:26
Autor pliku: Zastepca Burmistrza - Grzegorz Klauza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
21.12.2017 r.
8/2017 Dr Bogusława J. Federa Petycja 8/2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 8.pdf
Opis: Petycja 8/2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-10-30 14:45:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców materiałów 23.10.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno-Prawny Petycja 8.2017 odpowiedź + cała petycja Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 8.2017 odpowiedź + cała petycja.pdf
Opis: Petycja 8.2017 odpowiedź + cała petycja
Utworzono: 2018-01-23 09:20:20
Data dodania: 2018-01-23 11:11:44
Autor pliku: Sekretarz Gminy-Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 3.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

23.01.2018 r.

 

9/2017 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 9.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 9.pdf
Opis: Petycja 9/2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-11-27 09:35:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
prośba o naprawienie i utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Czersk 21.11.2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 9.2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 9.2017.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 9.2017
Utworzono: 2018-01-23 09:21:27
Data dodania: 2018-02-19 11:33:14
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Mateusz Rydzkowski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

15.02.2018 r.

 

1/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 1.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 1.2018.pdf
Opis: Petycja 1.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-22 08:12:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
prośba o wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rytel 18.01.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 1.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 1.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 1.2018
Utworzono: 2018-03-13 09:26:46
Data dodania: 2018-03-19 12:19:02
Autor pliku: Zastępca Burmistrza - Mateusz Rydzkowski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19.03.2018r.

 

2/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 2.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 2.2018.pdf
Opis: Petycja 2.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-06 14:17:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
prośba  o przekazanie informacji PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA 2018 29.01.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 2.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 2.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 2.2018
Utworzono: 2018-04-20 09:44:31
Data dodania: 2018-04-20 12:09:40
Autor pliku: Sekretarz Gminy - Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
20.04.2018 r.
3/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 3.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 3.2018.pdf
Opis: Petycja 3.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-16 11:10:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
petycja w sprawie wykupu działki pod drogę dojazdową dla mieszkańców ul. Klaskawskiej w Złotowie 15.03.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Odpowiedź na petycję 3.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 3.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 3.2018
Utworzono: 2018-03-21 11:19:31
Data dodania: 2018-03-23 10:48:41
Autor pliku: Zastępca Burmistrza-Mateusz Rydzkowski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
23.03.2018 r.
4/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 4.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 4.2018.pdf
Opis: Petycja 4.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-05 09:29:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
petycja w sprawie  utwardzenia i wyrównania dróg publicznych w Odrach 4.04.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 4.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 4.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 4.2018
Utworzono: 2018-07-03 11:21:25
Data dodania: 2018-07-03 08:40:26
Autor pliku: Naczelnik Edmund Krut
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.07.2018 r.
5/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 5/2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja5.2018.pdf
Opis: Petycja 5/2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-07 14:35:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
petycja dot. zanieczyszczenia powietrza 30.04.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 5.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 5.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 5.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-24 09:07:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
14.05.2018 r.
6/2018 Sympatycy klubu Brda Rytel i mieszkańcy Rytla Petycja 6/2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 6.2018.pdf
Opis: Petycja 6/2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-04 12:22:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. wyposażenia boiska sportowego oraz zwiększenia etatu pracowanika Ośrodka Kultury zajmującego się pielęgnacją boiska i budynku socjalnego 21.06.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Społecznego Odpowiedź na petycję 6.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 6.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 6.2018
Utworzono: 2018-08-01 11:31:28
Data dodania: 2018-08-06 09:07:58
Autor pliku: Zastępca Burmistrza-Grzegorz Klauza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
1.08.2018 r.
7/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 7.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 7.2018.pdf
Opis: Petycja 7.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-18 07:55:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. zlecenia opracowania dokumentacji projektowej  budowy sieci wodociągowej obejmującej miejscowości Zapora, duża Klonia, Mała Klonia, Konigort, Modrzejewo 11.06.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 7.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 7.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 7.2018
Utworzono: 2018-07-13 11:33:42
Data dodania: 2018-07-18 07:58:25
Autor pliku: Zastępca Burmistrza-Mateusz Rydzkowski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
16.07.2018 r.
8/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 8.2018.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 8.2018.pdf
Opis: Petycja 8.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-26 14:27:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
prośba o przygotowanie i przedstawienie mieszkańcom harmonogramu budowy sieci kanalizacji deszczowej w Rytlu 18.07.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 8.2018

Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 8.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 8.2018
Utworzono: 2018-07-26 11:37:38
Data dodania: 2018-07-27 09:10:07
Autor pliku: Zastępca Burmistrza-Mateusz Rydzkowski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
 
26.07.2018 r.
9/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 9.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 9.2018.pdf
Opis: Petycja 9.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-11 07:51:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 3.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. systemów fotowoltaicznych 21.08.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Organizacyjno- Prawny odpowiedź na petycję 9.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: odpowiedź na petycję 9.2018.pdf
Opis: odpowiedź na petycję 9.2018
Utworzono: 2018-11-20 11:42:00
Data dodania: 2018-11-22 08:14:21
Autor pliku: Sekretarz Gminy-Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
20.11.2018 r.
10/2018 Szulc-Efekt sp.zo.o. Petycja 10.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 10.2018.pdf
Opis: Petycja 10.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-20 08:35:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 4.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

dot. Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

 

 

13.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydzuiał Organizacyjno- Prawny Odpowiedź na petycję 10.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 10.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 10.2018
Utworzono: 2018-12-17 11:47:20
Data dodania: 2018-12-19 08:16:35
Autor pliku: Burmistrz Czerska-Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
18.11.2018 r.
11/2018 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 11.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 11.2018.pdf
Opis: Petycja 11.2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-26 08:25:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 5.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. utworzenia przystanku autobudowego 20.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź udzielona przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Odpowiedź na petycję 11.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na petycję 11.2018.pdf
Opis: Odpowiedź na petycję 11.2018
Utworzono: 2018-12-13 11:53:43
Data dodania: 2018-12-14 09:07:23
Autor pliku: Burmistrz Czerska-Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
14.12.2018 r.
1/2020 wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach Petycja 1.2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 1.2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-09 14:25:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
dot. ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed sztucznym polem elektromagnetycznym 03.04.2020 r. zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o petycjach, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia - -

-

1/2022 Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu/ Osoba Prawna Szulc-Efekt

Petycja 1 .2022.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Petycja 1 .2022.pdf
Opis: Petycja dot. gospodarki odpadami 1.2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-28 12:12:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 2.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

załącznik do Petycji nr 1.2022 Szczegóły pliku
Nazwa: baner-gospodarka-odpadami.pdf
Opis: załącznik do Petycji nr 1.2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-28 12:18:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

dot.umieszczenia na oficjalnej stronie www gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) 16.07.2022 r. (e-mail) zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - - -

 

 

 

4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-06-29 14:54:13
Autor pliku: Grzegorz Klauza - Zastępca Burmistrza
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r..pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-02-17 10:22:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.pdf
Opis: Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017
Utworzono: 2018-02-20 08:18:44
Data dodania: 2018-02-23 08:05:49
Autor pliku: Sekretarz Gminy - Tomasz Stoltmann
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018
Utworzono: 2019-01-18 08:20:10
Data dodania: 2019-01-22 09:19:57
Autor pliku: Burmistrz Czerska - Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019
Utworzono: 2020-02-14 08:14:49
Data dodania: 2020-02-17 14:23:45
Autor pliku: Burmistrz Czerska - Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020
Utworzono: 2021-01-07 08:22:43
Data dodania: 2021-01-11 10:22:16
Autor pliku: Burmistrz Czerska - Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10. Zbiorcza informacja o petycjach składanych do Burmistrza Czerska w roku 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach składanych do Burmistrza Czerska w roku 2021.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach składanych do Burmistrza Czerska w roku 2021
Utworzono: 2022-01-17 08:23:51
Data dodania: 2022-01-17 14:25:02
Autor pliku: Burmistrz Czerska - Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022
Utworzono: 2023-01-03 13:00:53
Data dodania: 2023-01-09 13:01:51
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12. Zbiorcza informacja o petycjach składanych do Burmistrza Czerska w roku 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Zbiorcza informacja o petycjach składanych do Burmistrza Czerska w roku 2023.pdf
Opis: Zbiorcza informacja o petycjach składanych do Burmistrza Czerska w roku 2023
Utworzono: 2024-01-05 13:30:26
Data dodania: 2024-01-05 13:31:38
Autor pliku: Anna Goździowska
Wprowadził/a: Goździowska Anna
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf