Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WO.271.31.2016

Budowa zadaszenia rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku


WO.271.30.2016

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2016/2017


WO.271.29.2016

Budowa zadaszenia rolkowiska przy Szkole Podstawowejnr 1 w Czersku


WO.271.26.2016

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań do wysokości 3.600.000,00 zł


WO.271.24.2016

Przebudowa mostu w ciągu Al. 1000-lecia w Czersku nad rzeką Czerska Struga


WO.271.23.2016

Budowa zadaszenia rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

 


 

WO.271.22.2016

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Rytlu - przetarg powtórzony


WO.271.21.2016

Przebudowa mostu w ciągu Al. 1000-lecia w Czersku nad rzeką Czerska Struga - przetarg powtórzony


WO.271.20.2016

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.19.2016

Przebudowa mostu w ciągu Al. 1000-lecia w Czersku nad rzeką Czerska Struga


WO.271.18.2016

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk - powtórzony


WO.271.17.2016

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk – etap II


WO.271.16.2016

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk


WO.271.15.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu - przetarg powtórzony


WO.271.14.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu


WO.271.13.2016

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB.


WO.271.12.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w Strudze


WO.271.11.2016

Modernizacja dróg gminnych


WO.271.10.2016

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk


WO.271.9.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Czersk


WO.271.8.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych - etap II


WO.271.7.2016

Przebudowa budynku remizy OSP w Rytlu - etap III


WO.271.6.2016

Przebudowa drogi Zapora-Mylof – etap III


WO.271.5.2016

Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk


WO.271.4.2016

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Czersk


WO.271.3.2016

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2016 roku


WO.271.2.2016

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych